For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Kvikksølvseier

I januar vant Fagforbundet fram i Gulating lagmannsrett på vegne av en tidligere tannhelsesekretær med krav om å få kvikksølvforgiftning godkjent som yrkessykdom.

21.02.2013

Ugyldig oppsigelse i barnehage

Et medlem i en privat barnehage vant fram i Aust-Telemark tingrett rett før jul. Hovedspørsmålet var om langvarig sykefravær var saklig grunn til oppsigelse.

24.01.2013

Erstatning for yrkesskade – viktig dom i tingretten

Tunge løft av pasienter kan føre til arbeidsulykke som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Kommunens forsikringsselskap er dømt til å betale.

14.11.2012

Nei er ikke nødvendigvis alltid nei

Du kan ha rettigheter sjøl om du slutter i en jobb hvor du er omfattet av offentlig pensjonsordning, og deretter blir syk og ufør.

26.09.2012

Aktuelt fra Oslo Tingrett

Samme dag som den store saken begynte i Tinghuset i Oslo, startet en annen og mindre sak i etasjen over.

20.04.2012

Frisørene vant i arbeidsretten

Dommen i saken der frisørene gikk til sak mot NHO Håndverk falt i arbeidsretten den 27. mars. Den endelige tolkningen av avtalen fra 2010 er nå slått fast.

09.04.2012

Frisører stevner NHO for Arbeidsretten

Fagforbundet og LO har tilbrakt to dager i mars i Arbeidsretten sammen med Fagforbundet Frisørenes fagforening. De har stevnet NHO Håndverk for retten.

12.03.2012

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

27.02.2012

Beholdt jobb i kommunen etter privatisering

De ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo kommune hadde rett til å beholde jobbene sine i kommunen, da sjukehjemmet ble overdratt til Norlandia i 2009.

23.01.2012