For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


GPS-dom: Gjennomslag for viktige prinsipper

Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data brøt med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den oppsagte renovatøren erstatning.

15.03.2013

Kvikksølvseier

I januar vant Fagforbundet fram i Gulating lagmannsrett på vegne av en tidligere tannhelsesekretær med krav om å få kvikksølvforgiftning godkjent som yrkessykdom.

21.02.2013

Ugyldig oppsigelse i barnehage

Et medlem i en privat barnehage vant fram i Aust-Telemark tingrett rett før jul. Hovedspørsmålet var om langvarig sykefravær var saklig grunn til oppsigelse.

24.01.2013

Erstatning for yrkesskade – viktig dom i tingretten

Tunge løft av pasienter kan føre til arbeidsulykke som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Kommunens forsikringsselskap er dømt til å betale.

14.11.2012

Nei er ikke nødvendigvis alltid nei

Du kan ha rettigheter sjøl om du slutter i en jobb hvor du er omfattet av offentlig pensjonsordning, og deretter blir syk og ufør.

26.09.2012

Aktuelt fra Oslo Tingrett

Samme dag som den store saken begynte i Tinghuset i Oslo, startet en annen og mindre sak i etasjen over.

20.04.2012

Frisørene vant i arbeidsretten

Dommen i saken der frisørene gikk til sak mot NHO Håndverk falt i arbeidsretten den 27. mars. Den endelige tolkningen av avtalen fra 2010 er nå slått fast.

09.04.2012

Frisører stevner NHO for Arbeidsretten

Fagforbundet og LO har tilbrakt to dager i mars i Arbeidsretten sammen med Fagforbundet Frisørenes fagforening. De har stevnet NHO Håndverk for retten.

12.03.2012

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

27.02.2012