For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Rett til tjenestefri med lønn under kurs

LO Stat-medlemmer har rett til tjenestefri med lønn for å gå på kurs ifølge en fersk dom i arbeidsretten.

07.04.2014

Vant viktig pensjonssak

I likhet med mange andre kommuner, ga Vestvågøy på 70-tallet arbeidstakere anledning til å reservere seg mot å delta i den obligatoriske pensjonsordningen. I 2011 slo Arbeidsretten fast at reservasjonsretten var ulovlig siden pensjonsordningen var en del av tariffavtalen.

19.03.2014

Ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Etter å ha vært utleid til et firma i fire år forlangte IT-teknikeren fast jobb. Han fikk medhold i Høyesterett.

17.02.2014

Vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

NHO går til EU for å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere. Den årelange striden løftes opp til storpolitikk, skriver frifagbevegelse. NHO sendte på tampen av fjoråret enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utstasjonerte verftsarbeidere i Norge.

16.01.2014

Lesbisk kvinne trakassert på menighetsmøte

En lesbisk kvinne ble ansatt i fast stilling som leder for trosopplæringsarbeidet for barn og unge i en menighet i Oslo. Før hun tiltrådte, ble ansettelsen av henne diskutert på et åpent menighetsmøte. Hun ble anbefalt å ikke være til stede på møtet, men hennes kone var der og reagerte sterkt på debatten.

12.12.2013

Prinsipiell dom om taushetsplikt

En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.

20.11.2013

Stor, prinsipiell seier for røde dager

I september ble det forlik i Arbeidsretten mellom Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta på den ene siden, og KS på den andre. Bakgrunnen var en rekke tvister om ansatte som har blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

21.10.2013

Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Fagforbundet var partshjelp i to beslektede saker i Høyesterett i mars. Spørsmålet var om oppdragstakere i det offentlige kan anses som arbeidstakere, og da ha krav på feriepenger og vern etter arbeidsmiljøloven. En av sakene vant fram.

24.05.2013

Formålsparagrafen – ingen 17. mai tale

Formålsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan oppfattes som så altomfattende at de nærmest blir uten mening. En nylig dom i Frostating lagmannsrett viser at de slettes ikke er tannløse.

29.04.2013

GPS-dom: Gjennomslag for viktige prinsipper

Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data brøt med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den oppsagte renovatøren erstatning.

15.03.2013