For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Aktuelt fra Oslo Tingrett

Samme dag som den store saken begynte i Tinghuset i Oslo, startet en annen og mindre sak i etasjen over.

20.04.2012

Frisørene vant i arbeidsretten

Dommen i saken der frisørene gikk til sak mot NHO Håndverk falt i arbeidsretten den 27. mars. Den endelige tolkningen av avtalen fra 2010 er nå slått fast.

09.04.2012

Frisører stevner NHO for Arbeidsretten

Fagforbundet og LO har tilbrakt to dager i mars i Arbeidsretten sammen med Fagforbundet Frisørenes fagforening. De har stevnet NHO Håndverk for retten.

12.03.2012

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

27.02.2012

Beholdt jobb i kommunen etter privatisering

De ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo kommune hadde rett til å beholde jobbene sine i kommunen, da sjukehjemmet ble overdratt til Norlandia i 2009.

23.01.2012

Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i Borgarting lagmannsrett på vegne av en tannlegeassistent. Spørsmålet var om arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling og uteblitt uten grunn. Hennes arbeidsgiver tapte i tingretten og anket til lagmannsretten.

16.11.2011

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen fra Trygderetten, hvor kvinnen først fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.

06.10.2011

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

19.09.2011

Rett til sykelønn etter permisjon

Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon.

07.06.2011