For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Medleverturnus kan bli kjent ulovlig

(Frifagbevegelse) Efta-domstolen behandler nå saken om medleverturnusen ved Fossumkollektivet. De skriftlige innspillene ser ut til å være sammenfallende med LOs syn.

20.05.2015

Skulder ved skulder-prinsippet

Denne gangen skal ”Dommen har falt” tilbake til en arbeidsrettsdom som falt for et par år siden. Dommen er viktig for den kan bety litt høyere timelønn eller litt kortere arbeidsdag for mange som jobber turnus ved siden av den vanlige jobben fordi man skal ha samme beregning av lønn som de man jobber sammen med.

28.04.2015

Dom kan gi klasseskiller

Saken der Fellesforbundet hadde håpet å få bukt med arbeidsgivernes omgåelse av reisereglene endte i stedet med tap i Arbeidsretten.

18.03.2015

Var ulovlig midlertidig ansatt – fikk erstatning og fast jobb

En ansatt ved rusomsorgen ved Sørland­et sykehus fikk i tingretten fast stilling og erstatning, etter å ha vært tilkallingsvikar uten kontrakt i nesten fire år.

13.02.2015

Trygdeytelser og inntekt

Får du trygdeytelser fra NAV er det viktig å melde fra når du får endret inntekt. NAV er ansvarlig for at du får riktig informasjon om gjeldende regler. Hva skjer om du får krav om tilbakebetaling av ytelser?

27.01.2015

Sikret sykelønn for eldre

Fagforbundet fikk fullt gjennomslag for at eldre arbeidstakere over 67 har samme rett til sykelønn som andre arbeidstakere i kommunesektoren. Avgjørelsen kom gjennom et rettsforlik der Fagforbundet fikk gjennomslag for sin fortolkning av hovedtariffavtalen i KS-området.

21.11.2014

Vant sak om virksomhetsoverdragelse

Fem ansatte som Oslo kommune nektet å ta med seg da de overtok driften av hybelhuset de jobbet på, har vunnet jobbene sine tilbake.

18.10.2014

Vant fram om uførepensjon

Fagforbundet vant i juni en sak i Trygderetten om uførepensjon. Spørsmålet gjaldt retten til oppsatt uføre­pensjon for et medlem av kommunal tjenestepensjonsordning i KLP.

19.09.2014

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

I dom avsagt 26, juni 2014, fastslår arbeidsretten at de som jobber med lønn, regnskap, dokumentforvaltning og IT i Bufetat ikke kan tvangsflyttes til Tønsberg.

01.07.2014

Frisørenes streikevakter forsøkt flyttet av kommunen

Under frisørstreiken i Kristiansand krevde kommunen at streikevaktene flyttet seg et stykke unna salongen, og henviste til et standsområde 30-35 meter lengre bort. Feilaktig, ifølge lovverket.

12.06.2014