For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Trygdeytelser og inntekt

Får du trygdeytelser fra NAV er det viktig å melde fra når du får endret inntekt. NAV er ansvarlig for at du får riktig informasjon om gjeldende regler. Hva skjer om du får krav om tilbakebetaling av ytelser?

27.01.2015

Sikret sykelønn for eldre

Fagforbundet fikk fullt gjennomslag for at eldre arbeidstakere over 67 har samme rett til sykelønn som andre arbeidstakere i kommunesektoren. Avgjørelsen kom gjennom et rettsforlik der Fagforbundet fikk gjennomslag for sin fortolkning av hovedtariffavtalen i KS-området.

21.11.2014

Vant sak om virksomhetsoverdragelse

Fem ansatte som Oslo kommune nektet å ta med seg da de overtok driften av hybelhuset de jobbet på, har vunnet jobbene sine tilbake.

18.10.2014

Vant fram om uførepensjon

Fagforbundet vant i juni en sak i Trygderetten om uførepensjon. Spørsmålet gjaldt retten til oppsatt uføre­pensjon for et medlem av kommunal tjenestepensjonsordning i KLP.

19.09.2014

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

I dom avsagt 26, juni 2014, fastslår arbeidsretten at de som jobber med lønn, regnskap, dokumentforvaltning og IT i Bufetat ikke kan tvangsflyttes til Tønsberg.

01.07.2014

Frisørenes streikevakter forsøkt flyttet av kommunen

Under frisørstreiken i Kristiansand krevde kommunen at streikevaktene flyttet seg et stykke unna salongen, og henviste til et standsområde 30-35 meter lengre bort. Feilaktig, ifølge lovverket.

12.06.2014

Rett til tjenestefri med lønn under kurs

LO Stat-medlemmer har rett til tjenestefri med lønn for å gå på kurs ifølge en fersk dom i arbeidsretten.

07.04.2014

Vant viktig pensjonssak

I likhet med mange andre kommuner, ga Vestvågøy på 70-tallet arbeidstakere anledning til å reservere seg mot å delta i den obligatoriske pensjonsordningen. I 2011 slo Arbeidsretten fast at reservasjonsretten var ulovlig siden pensjonsordningen var en del av tariffavtalen.

19.03.2014

Ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Etter å ha vært utleid til et firma i fire år forlangte IT-teknikeren fast jobb. Han fikk medhold i Høyesterett.

17.02.2014

Vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

NHO går til EU for å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere. Den årelange striden løftes opp til storpolitikk, skriver frifagbevegelse. NHO sendte på tampen av fjoråret enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utstasjonerte verftsarbeidere i Norge.

16.01.2014