For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Ansiennitet: LO vant – NHO fikk medhold

Høyesterett behandlet den såkalte Skanska-saken i februar. LO vant saken, men NHO fikk medhold i kampen om det såkalte ansiennitetsprinsippet.

09.04.2019

Vikar vant over kommunen - får erstatning på 600 000 kroner

En vikar ba om fast stilling etter å ha jobbet mange år for kommunen. Etter det fikk hun ingen vakter på sykehjemmet lenger. Nå er kommunen dømt for diskriminering.

04.03.2019

Kommunal avlaster vant ankesak og får etterbetalt lønn

En avlaster i Audnedal kommune får etterbetalt til sammen 129.564 kroner i lønn, ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstillegg etter å ha vunnet fram med en anke i Agder lagmannsrett.

11.02.2019

Fortrinnsrett til del av ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

08.02.2019

Når arbeidsgiver begjærer fratreden ved oppsigelse

Arbeidstakere og medlemmer i Fagforbundet opplever i flere og flere saker at arbeidsgiver begjærer fratreden i saker om oppsigelse. Derfor er retten til å stå i stilling ved uenighet om oppsigelse så viktig. Denne dommen er et godt eksempel på det.

11.12.2018

Seier i Arbeidsretten om tilbakebetaling av sykepenger

En deltidsansatt brannkonstabel brakk foten og ble sykmeldt, men kunne samtidig fortsette å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Kommunen mente han ikke hadde krav på sykepenger, noe Arbeidsretten ikke var enig i.

01.11.2018

Vant sak om stillingsvern og retten til å stå i stilling

Fagforbundet fikk medhold i en sak om et medlem kunne fortsette å stå i stilling i påvente av rettskraftig dom om en oppsigelse er saklig eller ikke.

22.10.2018

Skuffende om reiseregulativet

I midten av juni, fem måneder etter bruddet med staten om reiseregulativene kom kjennelsen fra særskilt tvistenemnd. Resultatet er skuffende på flere områder, men arbeidstakerorganisasjonen har også fått gjennomslag på viktige områder.

28.09.2018

Dømt for ulovlig midlertidig ansettelse

I forrige nummer skrev vi om en miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. I retten kom det fram at vårt medlem var ulovlig midlertidig ansatt.

18.06.2018

Miljøarbeider ble ulovlig oppsagt – fikk erstatning

En miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. Nå er stiftelsen som driver boligen dømt til å betale henne 250 000 kroner i erstatning.

15.05.2018