Nyheter

Forberedelse til Tariffoppgjøret 2022

Tariffarbeid er en helårsgeskjeft i Fagforbundet. I skrivende stund har vi to meklinger fra oppgjøret i 2020 foran oss, det pågår lokale forhandlinger for mellomoppgjøret 2021 og vi er godt i gang med forberedelsene til et nytt hovedoppgjør i 2022.

23.08.2021

Deltidskrisa – en av våre viktigste valgkampsaker

Denne uka lanserte Fagforbundet en bred kampanje mot deltidskrisa. Jobben for hele faste stillinger er jobb nummer én, og derfor en av hovedsakene våre i valgkampen.

12.08.2021

Fagforbundsuka – La flere bli en del av fellesskapet

I mai 2020 laga vi en tekst til Oss tillitsvalgte med overskrifta «Medlemmene ekstra viktige i en unntakstilstand».

24.06.2021

Brudd i statsoppgjøret

LO Stat brøt 29. april forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

29.04.2021

4.388 kroner i sentrale tillegg i Spekter-oppgjøret

Årets sentrale forhandlinger i Spekter gikk i havn i god tid før mørket senket seg. For Fagforbundets medlemmer i Vy Buss tillegget allerede avtalt gjennom meklingen på Bussbransjeavtalen. Lønnstillegg for helseforetak og sykehus blir forhandlet for seg - disse forhandlingene (Spekter Helse A2) starter 10. mai.

14.04.2021

Fagforbundet Ung med student-podcast

– Vi måtte finne på noe for studentmedlemmene våre, forteller Victoria De Oliveira, nestleder av Fagforbundet Ung. Resultatet ble en podcastserie på fem episoder.

09.03.2021

Stor suksess med digitale frokostmøter

Flere hundre samler seg for politisk påfyll på morgenkvisten når Fagforbundet inviterer til frokostmøter.

09.03.2021

Tariffavtaler er todelte

En tariffavtale er i arbeidstvistloven definert som en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Tariffavtalen består av en hovedavtale og en overenskomst.

08.03.2021

Nå kan du legge medlemskortet på hylla

Som tillitsvalgt kan du bli med og spre ordet: Den nye medlemsappen er tilgjengelig! Nå kan alle medlemmene få hele medlemskapet sitt rett i lomma.

12.02.2021

Fra hovedoppgjør 2020 til mellomoppgjør 2021

Tariffarbeid og lønnsoppgjør er blitt en helårsjobb for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet. I skrivende stund er Fagforbundet i streik i hovedoppgjøret 2020 samtidig som vi forbereder mellomoppgjøret 2021.

05.02.2021

Tariff og avtaleområder – sentrale og lokale tillegg

I 2020 er det hovedtariffoppgjør, riktignok et spesielt oppgjør på grunn av Covid19 og konsekvensene av pandemien. Det har vært en travel høst, og hovedoppgjøret vil sikkert dra seg over i 2021.

15.11.2020

Tillitsvalgte møter krav om oppsigelser

Ålesund kommune vedtok i midten av november å kutte 350 millioner kroner i budsjettet og 190 årsverk er foreslått fjernet.

12.11.2020

Er du ny som tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt er du viktig både for kollegene dine og for arbeidsplassen. Du er bindeleddet mellom dine kolleger og arbeidsgiver. Her er det du trenger å vite for å komme i gang.

16.10.2020

Er du klar for lokale forhandlinger?

Er du dronning over overheng og glidning? Har du svart belte i uenighetsprotokoll? Hvis ikke – fortvil ikke! Fagforbundet har utarbeidet støttemateriell du kan bruke i forhandlinger i tariffområdene NHO, Spekter og Virke.

15.10.2020

Nettjungel-guide for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt må du bistå i konflikter, være med på inter­vjuer og svare på alle mulige spørsmål fra medlemmene. Våre nettressurser er ment å bidra til å gjøre jobben litt lettere. Men mange lurer på hvor de finner hva på nettsidene, hva som ­ligger åpent og hva som ligger bak innlogging. Her er en liten guide.

12.10.2020

Lønnskalkulator for ansatte i kommunen

Lønnskalkulatoren for ansatte i kommunen er tilbake på nettsida. Fyll inn årslønn og stillingsprosent og regn ut månedslønn, timelønn og hvor mye du skal ha i overtids-, helge-, høytids- og nattillegg. Du kan også se hvor mye av lønna som trekkes til pensjonspremie.

24.09.2020

Hovedtariffoppgjøret til uravstemning

Et hovedoppgjør byr på travle tider. Det hele starter med tariffkonferanser og innsending av krav. Oppstart er jo vanligvis på våren, men ikke i år. Høsten blir hektisk, men det er samme prosedyrer som gjelder også denne gangen, og alle oppgjør skal til uravstemning.

14.09.2020

Tips til nye verneombud

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

28.08.2020

Sju tips til ferske og "halvferske" verneombud

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

19.08.2020

Risiko og korona

Arbeidstakere skal være trygge på jobben, det er essensen i arbeidsmiljøloven. Det dreier seg om trygghet i selve arbeidsforholdet og trygghet for ikke å bli sjuk eller skadet av jobben.

17.08.2020