Ta med deg andre og stem!

Kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. Mange kommuner holder også valg søndag 8. september. Kommunen informerer om det er valg en eller to dager.

06.06.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 16.07.2019

Mange av Fagforbundets medlemmer har kommunen som arbeidsgiver, og blir direkte påvirket av hvilke partier som bestemmer. I kommunevalget velger de på mange måter også sjefen sin. Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer vil det samme som oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra lørdag 10. august til og med fredag 6. september i hvilken som helst kommune. Kommunene bestemmer selv når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Du kan heller ikke bare ha med deg valgkortet, legitimasjon er nødvendig.

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Endre på stemmesedlene

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemmer til disse kandidatene. Du kan også gi en personstemme til kandidater fra andre partier om du ønsker. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Hvem har stemmerett

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Kommune- og regionreformen

Ved valget i 2019 stemmer innbyggerne på det nye kommunestyret og fylkestinget som trer i kraft noen måneder etter valget. Valget vil gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Stemme i utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019. Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.  Folkeregisteradressen per 30. juni avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.