Ny pensjonsordning i offentlig sektor – hva nå?

Det har vært en spennende vinter og vår for oss som er opptatt av pensjon. Utredningsarbeid, forhandlinger, informasjonsmøter og uravstemning har fylt min og andres hverdag, skriver Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevåg.

04.06.2018 av Steinar Fuglevåg
Sist oppdatert: 06.02.2019

Illustrasjon: Bård Skarra (Foto: Bård Skarra)

Det er kjempebra at over 35 prosent av medlemmene brukte retten til å si hva de mente om den nye tjenestepensjonen i offentlig sektor. Og som kjent sa et stor flertall ja til den framforhandlede avtalen. 

Pensjonsekspert: Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet.

Vi har hatt mange gode og konstruktive diskusjoner og debatter, og jeg tror at mange har lært mye om det nye pensjonssystemet vi har fått i Norge gjennom denne våren. Konsekvensene av de politiske vedtakene om en levealdersjustert folketrygd og tjenestepensjon, blir tydeligere og tydeligere. Og det er god grunn til å både være kritisk til effektene dette gir, og være motivert til å jobbe politisk for å sørge for et mer utjevnende pensjonssystem.

Jeg mener vi har fått en bra pensjonsordning for våre medlemmer i offentlig sektor. Helheten i avtalen er god. Den gir mulighet til akseptable pensjonsnivå for de unge, sikrer overgangsregler for de eldste og er trygg og forutsigbar.

Men det er viktig å understreke at det vil være tema som blir nødvendig å jobbe mye med framover. I første omgang skal vi få på plass alle detaljer og regler for den avtalte ordningen. Denne skal tas inn i tariffavtalene og lovverket i forbindelse med mellomoppgjøret i 2019. Dette blir et viktig detaljarbeid.

Videre er det avtalt to tema som konkret skal forhandles om. Først i rekka står regelverket for dem som i dag har særaldersgrenser, og som skal ha pensjon etter 2020. Deretter vil alderspensjonen til de som er uførepensjonister stå for tur. 

I tillegg til dette vil det kunne være behov for videre forhandlinger, dersom privat sektor endrer sin AFP-ordning. Privat sektor har avtalt at AFP-løsninger skal utredes fram mot årsskiftet, og kan bli tema i mellomoppgjøret.

Vi har forventninger til at det på disse temaene skal finnes gode løsninger, jfr. de diskusjoner og tekster vi har i avtalen fra 3. mars. Dette er imidlertid tema som er viktige for mange av medlemmene vår og som derfor må få stor oppmerksomhet.

I et litt lengre perspektiv vil det være flere tema som må følges opp. Min vurdering er at den nye avtalen er et godt grunnlag for å diskutere framtidige forbedringer. Dette kan være høyere sparesatser, videreføring/økning av tidligpensjonstillegget og andre justeringer og tilpasninger vi finner hensiktsmessige.

Jeg mener det er viktig at vi står sammen i det videre arbeidet med pensjon. Vi har fått en ny ordning, som fortsatt er en egen ordning for offentlig sektor, med livsvarighet, kjønnsnøytralitet og en forutsigbarhet, og som ansatte i privat sektor bare kan drømme om. Vi har mange nok i det politiske miljøet, i finansnæringa og på arbeidsgiversida som gjerne vil svekke pensjonsordningene og rettighetene. Vi må stå sammen om å forsvare den offentlige tjenestepensjonen slik den nå har blitt, og utvikle den i fellesskap til medlemmenes beste.