Kjemper en viktig kamp for pensjon fra første krone 8. november

Bildet er fra en demonstrasjon 20.mars, mot regjeringas svekkelse av faglige rettigheter. (Foto: Fagforbundet / Ingunn Eriksen)

Torsdag 8. november klokka 1430 arrangerer LO, i samarbeid med forbundene, en fanemarkering utenfor Stortinget. Målet er å vise kraft bak kravet om pensjon fra første krone for alle.

01.11.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.11.2018

Pensjon fra første krone!

Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

– Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Les også: Pensjon fra første krone er også et likestillingskrav

Alle som kan, må på dekk

Fagforbundet har sendt særskilt informasjon til forbundsregionene på Østlandsområdet med oppfordring til å stille opp for de som kan, helst med faner. Det blir også satt opp buss fra Kommunalkonferansen, som avsluttes på det tidspunktet.

– Håpet er at så mange som mulig kan delta før de setter kursen hjemover. Det er viktig at alle som kan møter opp utenfor Stortinget 8. november kl. 14.30, sier nestlederen i Fagforbundet.

Høstens store sak

Pensjon fra første krone er høstens store sak for LO-familien.  På markeringen blir det appeller, bant annet ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsledere med flere. Det blir også kulturelt innslag ved Tove Bøygard.

Budskapet:

  • Pensjonsopptjening for hele inntekten, hele livet – for alle!
  • Det skal lønne seg å jobbe - pensjon fra første krone!
  • Kvinner, unge og lavlønte taper mest på dagens ordning – på tide med endring! 

Meld deg på Facebook-arrangementet og få mer informasjon. Lik og del! Det er viktig!

Dette er en politisk markering, altså ikke en politisk streik, derfor har vi lagt markeringen mot slutten av arbeidsdagen, for at flere skal kunne ha muligheten til å for eksempel avspasere et par timer. Ta med alle dere kjenner som sympatiserer med vårt rettferdige krav!