Veivalg for Verdens Handelsorganisasjon (WTO)

Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet (Foto: Kjetil Vevle)

– Handel er en kilde til økte forskjeller mellom fattig og rik. Og mellom fattige og rike land. Fagforbundet mener verdens handelsorganisasjon (WTO) må fremme rettferdig handel, ikke fortsette som en katalysator for å maksimere profitt for multinasjonale selskap, sier Fagforbundets nestleder, Odd-Haldgeir Larsen.

19.10.2018 av Kjetil Vevle
Sist oppdatert: 23.10.2018

Dette sa Larsen etter åpningen av årets handelskonferanse i Genève. 
Siden WTO ble startet i 1995 har organisasjonen fått økende kritikk for hemmelighold og at organisasjonen oppfattes som uoversiktlig for utenforstående. Derfor ble det som i dag heter WTO Public Forum startet i 2001. Her får representanter fra sivilsamfunnet anledning til å debattere og gi signaler om WTOs framtidige rolle. 

Næringslivssirkuset startet med at generaldirektør Roberto Azevêdo satte tonen for de neste dagene:

– Vi ser på vår rolle som å bli kvitt dårlige reguleringer. Regler på WTO-nivå handler ofte om hva medlemslandene ikke kan regulere. Det kan føre til uretteferdige konkurransevilkår. Globale aktører som Google, Amazon, Tencent, Alibaba, Microsoft og Facebook har interesser som kan stå i motsetning til interessene til forbrukere og stater.

Dette handler om tilgang på markeder og profitt. Azevêdo fikk støtte av konferansens store trekkplaster, Jack Ma (styreleder i kinesiske Alibaba), som gikk enda lenger.

– Vi må beskytte handel, beskytte innovasjon, beskytte intellektuell eiendom – vi må ikke beskytte rettigheter og verdighet, sa han i sitt innlegg.

WTO vil gi mer makt til de sterkeste

For å få til dette antyder Azevêdo at WTO må reformeres. Reformplanene innebærer å gi mer makt til flertallet, slik at organisasjonen kan starte tiltak med simpelt flertall. Det betyr at en ikke trenger å ta samme hensyn til utviklingslandene som en gjør i dag. 

Fagforbundet: Vi må ta hensyn til fattige land

Fagforbundets nestleder, Odd-Haldgeir Larsen, deltok på årets konferanse og er kritisk til retningen generaldirektøren ønsker å ta organisasjonen. 

– Organisasjonen må bli mer åpen og inkluderende. Det er behov for at handelsreguleringene endres radikalt i retning av mer rettferdig handel. Vi er avhengig av handel og vi trenger definitivt et globalt regelverk som tar hensyn til de små og fattige landene. Ikke minst er det viktig at nye regler respekterer lovgivningen i det enkelte land. Nasjonal suverenitet er og vil bli viktig i tiden framover, sier Larsen. 

Odd-Haldgeir Larsen sier det er avgjørende at fagbevegelsen er tilstede på slike forumer for å ivareta arbeidsfolk sine interesser. 

– Sammen med våre alliansepartnere evner vi å sette dagsorden også på de nyliberales hjemmebane. På vegne av våre medlemmer har vi ikke råd til å stå å se på at framtidas handelsregelverk forhandles  uten tydelige stemmer fra sivilsamfunnet. Vi har et stort ansvar for å sikre reguleringer som sikrer at ressursene fordeles jevnere i årene som kommer, sier Larsen.

Fagforbundet deltok på forumet sammen med Handelskampanjen og et internasjonalt nettverk av handelseksperter med tilknytning til sivilsamfunnet.  Fagforbundet samarbeidspartnere har til felles at de ikke ønsker at handelen skal foregå på de nyliberales premisser, og ønsker å påvirke framtidige handelsavtaler for å fremme rettferdig og inkluderende handel. 

Fagforbundet og samarbeidspartene arrangert tolv ulike seminarer som alle omhandlet rettferdig handel og arbeidstakernes rettigheter.