Hva er egentlig helsefremmende arbeidsplasser?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det ligger i arbeidsmiljølovens formål – å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Men hva er egentlig en helsefremmende arbeidsplass?

03.10.2018 av Bergljot Fuhr Lunde, Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter
Sist oppdatert: 08.11.2018

Enhver virksomhet med respekt for seg selv har gjerne «helsefremmende arbeidsplass» godt plassert i strategiplanen sin. Men hva er nå egentlig en helsefremmende arbeidsplass? Og hva er denne helsen vi skal fremme? 

Helse - en ressurs

Innenfor helsefremmende arbeid har WHO (World Health Organization) definert helse som «en ressurs for dagliglivet. Et positivt konsept som fremmer sosiale og personlige ressurser og fysiske evner». Altså ressursene du har for å takle dagene dine - på godt og vondt. Helsefremming defineres som «prosessen som setter deg i stand til å få kontroll over, og forbedre helsen».
Hva arbeidsmiljøloven (aml) legger i begrepet er litt uklart. I forarbeidene kan man i denne sammenhengen lese om «kreativitet, utfoldelse og fellesskap», «faglig og personlig utvikling», «mestring, egenkontroll og praktisk og emosjonell støtte», «åpen kommunikasjon, god arbeidsorganisering og tilrettelegging» og ikke minst «løsningsorientert dialog mellom partene».

Bevisstgjøring og medvirkning er drivkraften

En helsefremmende arbeidsplass er altså ikke en arbeidsplass som bugner av fruktkurver, trappeløpkonkurranser og fredagsvafler (ikke noe galt i det – bra med trim og elsker vafler!), men en arbeidsplass hvor helsen din styrkes av selve arbeidet og arbeidssituasjonen din.
En arbeidsplass er helsefremmende når den utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser, og tar hensyn til den enkeltes behov, ressurser og potensiale. Det forskes selvsagt på tema, og via fancy eller mindre fancy modeller viser forskerne til mening, mestring, utvikling, støtte og egenkontroll. Vi har mye av dette i aml § 4-2: «mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet, organisering og tilrettelegging under hensyn til den enkelte, mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar - og mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver».

Helsefremmende arbeidsplasser er ikke å sette i gang trivselsprosjekter som ikke har med virksomhetens aktivitet å gjøre, men å jobbe mot varige enderinger i selve arbeidet og arbeidsorganiseringen. Bevisstgjøring og ansattes mulighet for medvirkning, direkte eller via verneombud og tillitsvalgte, er drivkraften for å skape de gode arbeidsplassene. Bruk aml § 4-2. Kom sammen og finn ut hva dette vil si i deres arbeid – på deres arbeidsplass.