Selvstendig - men ikke alene

Førstesekretær Julie Lødrup åpnet lanseringen av LO Selvstendig. (Foto: LO / Hege Nilsen Ahlquist)

27. september lanserte LO sitt nye program selvstendig næringsdrivende og frilansere. - Vi skal jobbe mer og bedre for å sikre tryggheten til en stor gruppe i arbeidslivet, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

27.09.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.09.2018

– I LO mener vi det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang, sier hun. Vi ønsker flere med fast tilknytning til arbeidslivet. Men all den tid folk har en tilknytning til arbeidslivet som selvstendig, enten det er ufrivillig eller frivillig, må vi jobbe for at de får økt sosial trygghet.

Totalt finnes det over 330 000 selvstendig næringsdrivende i Norge. For rundt 200 000 er dette virket den eneste eller viktigste inntektskilden. Noen opplever at frilanstilværelsen byr på med frihet og fleksibilitet. Andre opplever utrygghet og ustabilitet. 

Forskjellige grupper selvstendige

Lødrup minner samtidig om at selvstendig næringsdrivende er en lite ensartet gruppe: 
– Det er bransjer hvor dette har utviklet seg til normen for hvordan man jobber. Også er det noen som velger å være selvstendig næringsdrivende fordi det gir dem økt frihet i arbeidslivet. 

Men samtidig har vi en annen gruppe, og det er de som blir presset ut i selvstendighet og som burde vært fast ansatte. Det er Fagforbundets sak mot Aleris ett eksempel på.

– Vi mener at arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene må avklares i arbeidsmiljøloven, og har bedt regjeringen sette i gang et arbeid med dette.

Lødrup understrekte at man i som selvstendig må melde seg inn i det LO-forbundet man hører hjemme i, alt ettersom det yrket man har. 

I Fagforbundet gjelder dette flere grupper og det jobbes nå med å utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Les mer om LO Selvstendig