INNSPILL TIL NY FOLKEHELSEMELDING

Eldre- og folkehelseministeren ønsker innspill til ny stortingsmelding om folkehelse.Det pekes på at folkehelsen handler om livene vi lever. I klasserom og klatrestativer. På arbeidsplasser og idrettsplasser. Rundt middagsbordet og i blandakoret. Folkehelsen skapes i hele samfunnet.

27.09.2018 av Hermann Albert

Dette er et godt utgangspunkt. Folkehelseministeren legger lista på et riktig nivå når hun påpeker at folkehelsemeldingen gjelder det livet vi lever. Ambisjonsnivået er på det nivå en slik melding skal være. Gode helse- og gode levekår henger sammen, og sosial utjevning er en nøkkel til å lykkes med å skape gode levekår for alle.

Fra Fagforbundets side vil imidlertid understreke at det er et feilspor å legge alt for mye vekt på individuelle valg. Stadig mer forskning tyder på at individuelle valg omkring helse og livsstil stort sett formes av sosial bakgrunn og sosioøkonomiske omstendigheter. Det blir i noen grad å snu problemstillingen på hodet å tro at gode valg skal hjelpe på sosial utjevning. Det forholder seg snarere omvendt! Sosial utjevning er det som kan sørge for at folk tar gode valg.

En ny folkehelsemelding må derfor ha stort fokus på utviklingen og konsekvensene av økonomiske og sosiale forskjeller i det norske samfunnet.

Les Fagforbundets høringsinnspill til ny folkehelsemelding i vedlegget.

Last ned relaterte filer