Miljøarbeider ble ulovlig oppsagt – fikk erstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. Nå er stiftelsen som driver boligen dømt til å betale henne 250 000 kroner i erstatning.

15.05.2018 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 25.06.2018

Saken gjaldt tvist om avskjed i arbeidsforhold og tvist om ulovlig midlertidig ansettelse, og krav om oppreisning og erstatning.

I august 2017 ble Fagforbundets medlem oppsagt med øyeblikkelig virkning fra sin midlertidige stilling ved en nødbolig for rusavhengige og bostedsløse kvinner etter å ha brutt nødboligens husregler.

Gjorde en tabbe

Ved en feiltakelse leverte miljøarbeideren ut en lommebok hvor det lå ulovlige tabletter til beboeren som hadde mistet lommeboka. En annen beboer hadde funnet og levert den til nattevakten. Da vårt medlem kom på jobb morgenen etter ble hun informert om funnet.

I dommen fra Kristiansand tingrett framgår det at de involverte ulik oppfatning av hva som ble avtalt dem imellom. Nattevakten mener hun viste fram posen med pillene, miljøarbeideren mener lommeboka lå i arkivskapet.

Ulike versjoner

Retten konkluderer med at den ene versjonen ikke er mer troverdig enn den andre. Hvor mange piller det lå i lommeboka og hva slags type det var er usikkert, men retten la til grunn at det var illegale piller. Ifølge husreglene skal disse beslaglegges og leveres til politiet.

Nattevakten la lommeboka i et arkivskap før hun dro fra jobb. Hun mener de ble enige om at beboeren skulle få tilbake lommeboka uten tabletter. Etter å ha konferert med en annen kollega per telefon ringte hun for å gi beskjed om tablettene måtte destrueres. Da hadde miljøarbeideren allerede gitt lommeboka tilbake til eieren, som kom og spurte etter den. Hun innrømmet umiddelbart tabben, at hun hadde vært usikker og hatt fokus på lommeboka, ikke tablettene.

Strenge vilkår for avskjed

Vilkårene for avskjed i arbeidsforhold fremgår av arbeidsmiljølovens § 15-14, første ledd, der det heter at en arbeidstaker kan avskjediges dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det følger av både ordlyden og rettspraksis at det er høy terskel for å gi en arbeidstaker avskjed.

Rettssaken endte med seier på alle punkter. Tingretten konkluderte med at avskjeden var urettmessig og heller ikke gyldig som oppsigelse. I dommen vises det til at miljøarbeideren ikke hadde fått noen advarsler eller irettesettelser av arbeidsgiveren tidligere. Retten peker også på at hun ble avskjediget bare 14 dager før den midlertidige kontrakten hennes utløp.

Ulovlig midlertidig ansettelse

Retten fant også at stiftelsen hadde brutt arbeidsmiljølovens § 14-9 om midlertidig ansettelse. Dette kommer vi tilbake til i neste nummer.

Stiftelsen Shalam ble derfor dømt til å betale 200 000 kroner i erstatning for økonomisk tap pga. ulovlig midlertidig ansettelse og 50 000 kroner i oppreisning, samt sakskostnadene på 129 752 kroner. Vårt medlem fikk bistand av Fagforbundet både før og under rettssaken. Saken kan bli anket.