Støttekontakt fikk etterbetalt sekssifret beløp

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En støttekontakt i Meland kommune oppdaget at kommunen hadde kuttet feriepengene til støttekontakter for å spare penger. Ved hjelp av Fagforbundets advokat gikk vårt medlem til sak mot kommunen og vant.

05.12.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 08.12.2017

Feriepengekuttet gjaldt støttekontakter som ikke var fast ansatte, men som gikk på såkalte oppdragskontrakter. Til BA sa mannen: «Jeg, og antakeligvis også de andre støttekontaktene i kommunen, gikk på slavekontrakter.»

Han krevde å få feriepenger og pensjonspoeng av lønna som støttekontakt på lik linje med fast ansatte støttekontaktene i kommunen. Kvinnen fagforbundsmedlemmet er støttekontakt for bor i et tilrettelagt bosted og jobber i en verna bedrift.

Tre saker i Høyesterett

Advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har tidligere ført tre saker for støttekontakter i Høyesterett. En dom der Høyesterett bestemte at Ålesund kommune måtte gi en avlaster og støttekontakt fast stilling, viste seg å være relevant også i dette tilfellet.

Etter at Fagforbundets advokat gikk til sak mot kommunen har medlemmet fått et sekssifra beløp etterbetalt i lønn og feriepenger. Han er også innmeldt i kommunens pensjonskasse.

Kommunen inngikk forlik

Kommunen ønsket ikke rettssak og inngikk forlik. Nå håper støttekontakten at kampen hans har gitt resultater for andre i samme situasjon.

– Det som er viktig for meg er likhetsprinsippet. Jeg forventer at Meland kommune har tatt grep i denne saken, og ansetter alle de andre støttekontaktene med de rettighetene en ansettelse medfører. Det ville jo være helt absurd om de ikke praktiserte lik lønn for likt arbeid, uttalte støttekontakten til BA.

Omfattet av arbeidsmiljøloven

Edvardsen anslår at det er cirka 20 000 støttekontakter i Norge. Mange av dem er oppdragstakere, ikke ansatte. Men det betyr ikke at de ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven.

– De er litt i utkanten av arbeidslivet, og jeg opplever at mange kommuner lar det skure og gå. De rydder opp i det som er helt opplagt, men lar det som er i gråsonen være som før.

Ifølge advokaten mener Høyesterett at hver sak må gis en konkret vurdering. Han synes Meland kommune har opptrådt konstruktivt.

Kommunen vil gå igjennom ordningen for støttekontakter, og se på om det er flere som har rett på etterbetaling av feriepenger og fast ansettelse.