Konfliktberedskap for alle tariffområder

Vi skriver 2018 og et nytt hovedtariffoppgjør ligger foran oss. Lokale fagforeninger har debattert og prioritert sine krav på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden.

05.03.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.03.2018

Et hovedtariffoppgjør innebærer alltid muligheter for at forhandlinger ender i brudd, med påfølgende mekling. Dersom mekling heller ikke fører fram, blir det streik. Det betyr at hele organisasjonen må forberede seg på konflikt. Konfliktberedskap har derfor høy prioritet framover.

Sentral beredskap

Fagforbundet sentralt har en konflikt-beredskap som koordinerer og organiserer alle streiker. Denne beredskapen har blant annet ansvar for å holde streikehåndboka oppdatert og sørge for at streikemateriell (plakater, løpesedler mm) er på plass. Dette arbeidet er i gang. I tillegg til å være i forkant med de overordna forberedelsene, gir den sentrale konfliktberedskapsgruppa råd og veiledning til de lokale fagforeningene under en eventuell streik. Streikeledere vil få tilbud om opplæring når oppgjøret nærmer seg.

Lokal fagforening en nøkkelrolle

I forkant av tariffoppgjørene må de lokale fagforeningene hvert år oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Streikehåndboka er skrevet for fagforeningsstyrene og andre tillitsvalgte som kan bli berørt av en eventuell streik. Det er viktig å understreke at håndboka gjelder alle tariffområder i Fagforbundet. Streikehåndboka er eget som tema på et styremøte i fagforeninga. 

Rundskriv til alle

Forhandlingsenheten sender rundskriv hvor fagforeningene blir bedt om å ajourføre medlemsopplysningene i Fane2; det er viktig med riktig arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe. Videre blir fagforeningene bedt om å forberede organisering og ledelse av en eventuell konflikt. Rundskrivet sendes i siste halvdel av februar måned.

Lokal konfliktberedskap

Fagforeningsstyret er streikekomité. Ansatte/tillitsvalgte fra det berørte tariffområdet streiken omfatter, bør delta i komiteen. Fagforeningsleder er streikeleder. Fagforbundet har KS som sitt største område. I tillegg har Fagforbundet mange flere tariffområder. Dette er det viktig å ta på alvor når Fane2 gjennomgås.

Det praktiske på plass

Målet med forhandlingene er enighet.Likevel må fagforeninga ta de grep som er nødvendig for at alt ligger til rette for en vellykket streik; Streikekontor må etableres utenfor arbeidsgivers område, vi må sørge for tilgang til internett, telefon og kontorutstyr. Melding om streikekontorets adresse, telefonnummer og e-postadresse skal både kompetansesenteret, fylkeskretsen og sentral konfliktberedskapsgruppe ha. Fagforeningsstyret må rydde i streikemateriell og sørge for påfyll dersom det er nødvendig. I streikehåndboka er det gode huskelister – så en gjennomgang av den er en god start på en vellykket streik.