Ansatt eller på oppdrag?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Hva er egentlig forskjellen på å være ansatt arbeidstaker og det å få inntekter fra oppdrag i et enkeltpersonforetak?

30.01.2018 av Samfunsøkonomisk enhet
Sist oppdatert: 01.03.2018

 • Som ansatt får du lønn, som selvstendig er du avhengig av oppdrag
 • Som selvstendig har du utgifter som må betales, selv om du ikke har oppdrag og inntekter

 • Som selvstendig er du selv ansvarlig for å betale skatt, moms, forsikringer mv. i rett tid

 • Som selvstendig har du ingen inntekt når du har ferie

 • Som selvstendig har du i utgangspunktet ingen rett til dagpenger

  Skatt og moms

  Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt fire ganger i året, ut ifra beregning av inntekt og formue. Som enkeltpersonforetak må du beregne moms. Det gjelder fra du er registrert i merverdigavgiftsmanntallet. Som hovedregel kan du ikke registrere seg før du har passert 50 000 kroner i omsetning i løpet av en tolv måneders periode. Da er du forpliktet til rapportering via Altinn.

  Forsikring

  De som driver enkeltpersonforetak går glipp av flere rettigheter som vanlige lønnsmottakere har automatisk. Derfor er det behov for å tegne ulike forsikringer.

  Sykepenger – egen sykdom – forsikring

  Sykepengeordningen er dårligere for dem som driver enkeltpersonforetak enn for ansatte. Selvstendige har rett til sykepenger først fra og med 17. sykedag. Øvre grense for sykepengegrunnlaget er på seks ganger grunnbeløpet (G).

  Sykt barn – omsorgspenger

  Selvstendig næringsdrivende har rett på omsorgspenger fra Folketrygden.

  Det gjelder først fra og med 11. fraværsdag, mens lønnsmottakere har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver fra og med første fraværsdag.

  Yrkesskader

  Det er også behov for å ha en sikkerhet i forbindelse med yrkesskader. Frivillig yrkesskadeforsikring via NAV har en årlig premie på 0,4 prosent av forventet årsinntekt og betales forskuddsvis.

  Feriepenger

  Som selvstendig næringsdrivende har du ingen inntekt uten at du jobber.

  Pensjon

  Pensjon avhenger av hvor mye som avsettes årlig til formålet.

  For en ansatt er det et pliktig innskudd fra arbeidsgiver til pensjonsordning på 2 prosent av brutto lønn. Sammenlignet med pensjon i KLP utgjør dette 15–20 prosent av brutto lønn.  Som selvstendig bestemmer man selv.

  Administrasjon av eget foretak

  Alle avtaler må ivaretas selv, tid er penger. Alle administrative oppgaver og innrapportering til offentlige myndigheter må gjøres på bestemte tidspunkter. Det er ditt ansvar å finne tidsfristene og overholde dem.

  Dagpenger

  Som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet ingen rett til dagpenger. Følgende vilkår kan gi deg rett til dagpenger: Arbeidstida må være redusert med minst 50 prosent, inntekten din i 2016 må være minst 140 451 (1,5G) eller til sammen 280 000 (3G) de tre siste årene, i tillegg til de vanlige kriteriene. Du har uansett åtte ukers karenstid.

  Last ned eget faktaark utarbeidet av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet: Ansatt - eller på oppdrag