Hverdagsverving er hardt arbeid

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell.

08.12.2016 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 16.05.2018

Fagforbundsukene er høydepunkter for verving og besøk på arbeidsplasser og i fagforeninger. Men det er det gode fagforeningsarbeidet og hverdagsvervinga vi gjør hele året som virkelig gjelder.

Sammen har vi makt

Fagforbundet trenger mange medlemmer for å beholde forhandlingsstyrke, påvirkningskraft og økonomi til å bygge kompetanse og for å kunne stå imot konkurranseutsetting, sentralisering og salg og deregulering av velferdsstaten vår. Flere medlemmer betyr rett og slett mer makt bak kravet om et anstendig arbeidsliv.

Bruk konkrete eksempler

Som tillitsvalgt i Fagforbundet kjenner du arbeidsplassen din, lokalsamfunnet ditt og kommunen du bor i. Det er viktig for medlemmene og potensielle medlemmer at Fagforbundet sin politikk blir knytta til de nære ting. Det gjelder lokale forhandlinger, salg av barnehager, kutt i budsjetter og anbudsutsetting. Fagforbundet har som motto å være synlig, nær og stolt. Det er alles ansvar at vi er det ute blant medlemmene.

Viktig vervesjekk

Vervesjekken har ja/nei spørsmål. Svarer dere ja på et spørsmål, må dere også si hva dere gjør og vurdere om det er tilstrekkelig. Svarer dere nei, må dere vedta konkret hvordan dere skal bli bedre.

Synlig?

 • Er det synlig informasjon om Fagforbundet og hvem den lokale tillitsvalgte er på alle arbeidssteder?
 • Har vi oversikt over tjenestesteder og tariffområder?
 • Er det rutiner for rask oppfølging av nyansatte innenfor alle tariffområder?
 • Har vi egen sak på alle styremøter om medlemskap og medlemsutvikling?

Stolt?

 • Har alle tillitsvalgte og kontaktpersoner nok kunnskap og trygghet til å være stolte representanter for Fagforbundet?
 • Tør fagforeninga og alle i Fagforbundet å skryte av oss selv?
 • Forteller vi de gode historiene om lokale saker og seire?

Nær?

 • Har vi tillitsvalgte (kontaktpersoner) på alle arbeidsplasser i alle tariffområder?
 • Har vi gode nok rutiner for oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene?
 • Har vi gode informasjonskanaler om fagforeninga og hva vi jobber med?
 • Har vi rutiner for å ta personlig kontakt med medlemmer som melder seg ut?

Store utfordringer

Samfunn og arbeidsliv forandrer seg og Fagforbundet vet at det fortsatt er behov for sterke fagforeninger som sikrer folk flest et godt arbeidsliv og en trygg hverdag. I 2017 har vi LO-kongress, stortingsvalg og eget landsmøte. Det betyr travle tider for alle i organisasjonen. Likevel må vi aldri slutte å verve, å spørre nye kolleger og uorganiserte om å bli med i Fagforbundet. Ledelsen har derfor lansert en vervekonkurranse der det er opp til dere om vi kanskje blir 360 000 medlemmer fram til landsmøtet i 2017.