Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. Håpet om et bedre livgjør at mange risikerer eget liv foor å unnslippe vold, konflikt, vanstyre, utrygghet og matmangel.

07.09.2015 av Rådgiver Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 30.09.2015

Norge har forpliktet seg til å ta imot 8000 syriske flyktningerover en periode på tre år. Trolig vi tilstrømmingen til Norge overgå dette tallet, noe som skaper nye behov. Det er på tide å kaste seg inn i den nasjonale dugnaden for å gi flyktningene som kommer en varm velkomst.

Refugees Welcome to Norway

Facebook- aksjon ”Refugees Welcome to Norway” er en folkelig mobiliseringsgruppe for dugnad til hjelp til flyktninger.

Den ble startet fordi gruppa mener myndighetene ikke klarer å organisere et humant mottak og registrering av flyktninger. Det finnes ulike lokale varianter av denne aksjonen. Besøk nettsiden rtwn.no for å se hvordan du kan hjelpe i ditt nærmiljø.

Bidra!

  • Finn ditt lokale mottak, men ring på forhånd for å høre hvilke behov som finnes. Det er mange som trenger rene og hele klær, leker og toalettartikler.
  • Meld deg som verge, støttekontakt, besøksvenn, mentor, norsklærer og lignende. Kontakt mottakene, kommunale flyktningkontor, eller hjelpeorganisasjoner som Norsk Folkehjelp og Røde Kors for mer informasjon.
  • Bli medlem av «Refugees welcome to Norway» på Facebook for å vise din støtte til flyktningene som kommer til Norge.

Fagbevegelsen bidrar

Fagforbundet nasjonalt har valgt å bevilge 200 000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid med de syriske flyktningene. Fagforbundet støtterLOs innsamlingskampane som pågår i regi av Norsk Folkehjelp. Målete r å samle inn tre millioner kroner. I tillegg til bidraget fra Fagforbundet har LO i første omgang bidratt med opptil 100 000 kroner. Alle forbund, foreninger, klubber og medlemmer oppfordres til å ta stafettpinnen videre. landstyret i fagforbundetoppfordrer medlemmene til å delta aktivt i dette arbeidet.

Støtt Norsk Folkehjelps arbeid

Norsk Folkehjelp driver åtte asylmottak rundt om i landet, og har mange ulike lokale tiltak og aktiviteter som hvert enkelt lokallag har oversikt over. Noen eksempler på tiltak er å organisere turer i nærområdet, arrangere språk-kafe eller invitere barn som bor på mottak til aktiviteter sammen med barn i nærmiljøet. Ta kontakt med Norsk Folkehjelps frivillighetskoordinator på frivillig@npaid.org så blir du hjulpet videre i prosessen. Bidra gjerne økonomisk til Norsk Folkehjelp gjennom innsamlingsaksjonen i regi av LO. Besøk http://minaksjon.folkehjelp.no/fagbevegelsens-dugnad/3-2039 eller fagforbundet.no for mer informasjon.