Lett å stemme

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Kommune- og fylkestingsvalget er 14. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i din egen kommune på valgdagen.

31.08.2015 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 01.09.2015

Dagens regjering tar landet i feil retning på mange områder: privatisering av offentlig velferd, salg av Norge og dårligere arbeidsvilkår for folk flest. Mange av Fagforbundets medlemmer skal velge sine egne arbeidsgivere. Fagforbundet oppfordrer til å stemme på partier som prioriterer lokal velferd, framfor kortsiktig gevinst.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Kommunene bestemmer selv når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Du kan heller ikke bare ha med deg valgkortet, legitimasjon er nødvendig.

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 14. september 2015, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Endre på stemmesedlene

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemmer til disse kandidatene. Du kan også gi en personstemme til kandidater fra andre partier. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

Har stemmerett

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Stemmerett for 16-åringer

I 20 kommuner kan 16 - og 17 - åringene stemme ved kommunestyrevalget. Disse er: Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.

Stemme i utlandet

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner. Du kan forhåndsstemme i utlandet fra fredag 1. juli til og med fredag 4. september 2015. På Svalbard har Sysselmannen bestemt at siste frist for å forhåndsstemme er 7. september. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du er registrert som bosatt den 30. juni i 2015.