Pass på deltidsbrannfolk

Har din kommune deltidsbrannper­sonell? Da må du passe på at medlemmene er rett registrert i Fane2, og at kommunen bruker pengene de er til- delt, til utdanning av deltidsbrannfolk.

28.01.2015 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 24.02.2015

Kommunene er pålagt å sørge for at deres deltidsbrannpersonell gjennomfører grunnutdanning ved Norges brannskole. Slik har det vært siden 2007. Innen 2012 skulle alle ha gjennomført den forskriftspålagte utdanninga. Det har dessverre ikke skjedd.

Økt bevilgning

Regjeringa bevilget 36,9 millioner kroner innenfor rammetilskuddet til kommunene på statsbudsjettet for 2015 til å øke utdanninga av deltidsbrannpersonell. Midlene er fordelt etter antall deltidspersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid, er midlene tildelt vertskommunen, som skal sørge for at de kommer alle til gode.

Brannskolen har kapasitet

Fagforbundet har fått signaler om manglende kapasitet ved Norges brannskole, og at dette har vært et hinder for å gi deltidsbrannpersonell grunnutdanning etter forskriftene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hevder at kapasiteten ved brannskolen ikke er et problem. Alle kommuner som ønsker grunnutdanning av deres deltidspersonell skal få tilbud om det.

Kan være brukt til andre formål

Det har likevel vist seg at ikke alle kommuner som var tildelt midler i 2014 hadde brukt dem. Dette har DSB kartlagt med blant annet en spørreundersøkelse i fjor høst. Det er viktig å passe på at midlene som er innvilget til utdanning av deltidsbrannpersonell gjennom statsbudsjettet for 2015 blir brukt, og at de ikke blir brukt til noe annet enn de var øremerket til.

Tillitsvalgte må følge opp

Hvor mye hver enkelt kommune med deltidsbrannpersonell er tildelt, går fram av beregningsteknisk dokumentasjon i et vedlegg til statsbudsjettet («Grønt hefte»). Alle fagforeninger med deltidsbrannfolk har fått denne informasjonen fra fylket. Nå må tillitsvalgte i disse kommunene følge opp og stille spørsmål om midlene.
Slik kan du og Fagforbundet bidra til å sikre at deltidsbrannpersonellet får den utdanninga kommunene er pålagt å gi dem. 

Slik finner du deltidsbrannansattedem i Fane2

Det er to måter å registrere deltidsbrannpersonell på, så to søk må kombineres for å få full oversikt:

Avansert søk og liste medlemmer:
– Legg inn «310 deltidsbrannpersonell» i feltet for yrke. Søket kan begrenses til aktuell fagfor­ening, fylkeskrets, arbeidsgiver.
Avansert søk og liste medlemmer:
– Legg inn «310 deltidsbrannper­sonell» i feltet for lokal info. kode. Søket kan begrenses til aktuell fagforening, fylkeskrets, arbeidsgiver.

Skal registreres som «310 deltidsbrannpersonell»

Husk også at deltidsbrannpersonell skal registreres som dette i Fane 2. I et rundskriv fra 2007 (Rundskriv 6/07 om kontingent for deltidsbrannpersonell) finner du alle detaljene om hvordan det gjøres. Noen vil ha bimedlemskap, andre hovedmedlemskap, men alle skal legges inn med stillingskode «310 deltidsbrannpersonell».