Stipend på den lure måten

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Stipend til utdanning er et viktig medlemsgode, som også brukes til å verve nye medlemmer.

16.01.2015 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 03.02.2015

Du kan hjelpe dem å få svar og stipend på kortest mulig tid. Men pass på – ikke gi feil informasjon! Hvordan hjelper du medlemmene å levere stipendsøknaden? Du må vite at Fagforbundets utdanningsstipend går til opplæring og kompetanseheving for yrkesaktive medlemmer. Studenter, lærlinger og elever kan ikke få stipendet. Du må også ha vært yrkesaktiv medlem i seks måneder for å ha rett til å søke stipend. Seksmånedersregelen er ny nå i år.

Legg ved bekreftelse

Les søkerveiledningen på baksiden av søknadsskjemaet grundig. Den må følges fullstendig. Der går det fram at du må sende inn dokumentasjon på om arbeidsgiver (eller NAV) dekker utgiftene eller ikke. Du må altså sende inn bekreftelse fra arbeidsgiver uansett: Enten et brev som forteller at arbeidsgiver ikke dekker utgiftene, eller et brev som forteller hvilke utgifter arbeidsgiver dekker.

Legg ved kvittering

Du må også legge ved originalkvittering for alle utgiftene. Kvittering er bevis for at du har betalt. Faktura holder ikke. Hvis du har betalt i nettbanken, kan du sende inn utskrift av detaljbilde for betalingen(e).

Kortere behandlingstid

Etter nyttår er en travel tid for søknader om utdanningsstipend, og ventetida kan oppleves som lang. Som tillitsvalgt er det mye du kan gjøre for å hjelpe søkerne. En riktig søknad med riktige vedlegg betyr enklere prosess og fortere svar tilbake. Slik det er nå, forteller saksbehandlerne på hovedkontoret at i 80 prosent av tilfellene må Fagforbundet kontakte søkeren for å få avklart noe eller få riktige papirer. Det betyr at mye unødig arbeid kunne vært spart, og medlemmene kunne fått raskere og bedre svar, om søknadene var riktig fylt ut.

Hold deg oppdatert

Alt av informasjon, og søknadsskjema, finner du på www.fagforbundet.no/stipend. Fra og med januar 2015 er det presisert at du må søke stipend for ett år av gangen. Det må også søkes før utdanningen er avsluttet, det vil som regel si før eksamen eller fagprøven.

Bruk nett – søk på papir

Selve søknaden – med dokumentasjon – må sendes inn på papir i posten til Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavsplass 0130 Oslo.