Bli nettaktivist!

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagoreninger som er aktive på nett når ut til flest medlemmer og potensielle medlemmer. Ta plass på nett-taler­stol­en og snakk til hundrevis – ja, tusenvis – av interesserte.

07.09.2014 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 03.11.2014

Mange foreninger er allerede godt synlige, nære og stolte på nett. De har egne nettsider, er på facebook og kanskje også på twitter. Og flere står på terskelen til å gjøre det samme.

Opplæring

Det er kort vei ut på nett. Og dere kan få hjelp til å sette i gang. Det blir satt opp kurs i alle fylker. Informasjonsavdelinga har vært i Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo og Rogaland. I høst stopper vi i Finnmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Troms. De fleste av disse kursene går som en del av programmet på en leder- nestledersamling – slik at informasjonen om nettets muligheter når ut til flest mulig. Det er ofte mest naturlig at det er leder, nestleder eller hovedtillitsvalgt som legger ut på nett – siden det er de som vet best hva foreninga arbeider med. Det kan selvsagt også være andre involverte, men vi oppfordrer alle i foreningas styre til å levere godt stoff til foreningas nettsider og til sosiale media. Du som kommer på kurs blir også god til å få mest mulig ut av medlems- og tillitsvalgtportalen. Her er det mye nyttig for deg som er tillitsvalgt. Blant annet ser vi på hvordan du kan sende sms og epost til din forening og hvordan du lager skreddersydd materiell til for eksempel en yrkesgruppe på en bestemt arbeidsplass.

Synliggjør hverdagsarbeidet

Hva skal vi legge ut på foreningssiden eller facebook-siden vår? Det er utrolig mye flott arbeid som gjøres ute i foreningene. Dette er en utmerket mulighet til å vise fram det dere gjør – for å presentere Fagforbundet som riktig valg for eksisterende medlemmer og for å overbevise nye personer om at de også må bli medlemmer. Dere behøver slettes ikke vente til at medlemmer i foreninga tas ut i streik for at det skal være viktig nok til å legge ut på nettsidene deres. Det er gjerne hverdagsarbeidet folk vil lese mer om – om medlemmet som får utmerkelse for å ha vært med i forbundet i 40 år, om folkene dere møtte på stand på torget, om ballongene og karamellene som ble delt ut på arbeidsplassen en onsdag ettermiddag. Og ta gjerne bilder eller små filmsnutter. Hvis det er noe styret selv er stolt over, er det også verdt å vise fram til alle som besøker dere på nett. Nettet er et effektivt kommunikasjonsverktøy for å nå ut til medlemmer og kommende medlemmer. Bli nettaktivist du også!