Bruk medlemsportalen

Illustrasjon: Trude Tjensvold

På fagforbundet.no kan alle medlemmer logge seg inn og komme til sin egen side i medlemsportalen.

11.06.2014 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 23.06.2014

Medlemsportalen er også inngangen til tillitsvalgtsportalen som er uunnværlig for deg som er tillitsvalgt. Du som er registrert i Fane2 med tillitsverv, logger deg inn i medlemsportalen med brukernavn og passord, og siden systemet snakker med Fane2 har du automatisk tilgang til tillitsvalgtportalen.

Både tillitsvalgtportalen og medlemsportalen skal etterhvert over på den nye nettløsningen.

Medlems- og tillitsvalgtsportalen utvikles best ved at dere som brukere gir konstruktive tilbakemeldinger. Er det noe dere savner? Finner dere feil? Synes dere det er vanskelig å finne fram? 

Meld fra til oss på informasjonsavdelinga, og sammen kan ansatte og tillitsvalgte gjøre nettløsninga vår bedre og bedre.

Nye side for fylker og fagforeninger

Malen for www.fagforbundet.no over-føres nå etter tur til fylkene og fagfor-eningene. I den forbindelse vil rådgivere fra informasjonsavdelinga holde kurs i samarbeid med fylkeskretsene. I skriv-ende stund har Buskerud, Hedmark, Oppland, Vest-Agder og Troms fått nye sider.

Opplæring i publisering

Det er de som sitter nærmest medlemmene som kjenner de lokale utfordringene best. Derfor er målet at fagforening-ene skal ha «levende» sider med innhold som er relevant for leserne. Med medlemsportal og tillitsvalgtsportal har styret og de tillitsvalgte en unik mulighet til å kommunisere med medlemmene sine. Er du plasstillitsvalgt, eller sitter i styret i en fagforening eller på fylket får du tilgang til et verktøy der du kan sende sms eller e-post til definerte grupper av medlemmer eller tillitsvalgte. Hvem du kan sende til er avhengig av hvilket verv du er oppsatt med i Fane2. Mange har etterlyst muligheten for å sende til flere grupper, og for hovedtillitsvalgte til å sende sms. Dette jobbes det med.

I tillegg kan fagforeninga spre nyheter fra Oss tillitsvalgte og Fagforbundet på Twitter og Facebook. Fylker og foreninger som har egne facebooksider kan få dette som en nyhetsstrøm på de nye nettsidene. Hvis foreningen har facebookgruppe må denne gjøres om til side for å kunne legges inn som nyhetsstrøm.

Fortell om det virker

Å lage gode nettsider og få til gode nettløsninger er et alltid pågående arbeid. En del av innholdet vil framstå som ukjent og uoversiktlig når utseendet endres.  Ha tålmodighet i overgangsfaser, send oss spørsmål og tilbakemeldinger om for-bedring, hva du trenger, savner, eller er fornøyd med. Nettsidene utvikles også slik at du kan se www.fagforbundet.no på mobil, pc eller nettbrett. De nye
hjemmesidene er enklere, og tilpasset visning på mobil og nettbrett slik at du lettere kan ha med deg Fagforbundet når du er på farta, finne det du trenger, og verve der du er.