Når et medlem spør om pensjon

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundets tillitsvalgte kan ikke vite alt om alt. Dessuten er enkelte områder så vanskelige at det er fare for å svare feil. Pensjon er et slikt område, men hva gjør vi da, når noen kommer til oss med spørsmål?

11.12.2013 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.12.2013

Når folk spør om sin egen pensjon, for eksempel om når det er lurt å gå av eller andre ting knyttet til rettigheter, må du være ekstra varsom, siden gal informasjon kan føre til at noen taper penger.

Man får en ganske god prognose for sin egen pensjon på pensjonskalkulatorene. De fire viktigste, NAV, KLP, Statens pensjonskasse (SPK) og Norskpensjon finner du samlet på minpensjon.no.

Medlemmer i KLP kan ringe 05554 for en komplett beregning av hva de kommer til å få i pensjon. Skal du få svar på opptjening i andre kommunale pensjonskasser som Oslo pensjonsforsikring eller Trondheim kommunale pensjonsforsikring, må du ringe eller skrive til pensjonsleverandøren til den jobben du har nå.

Generelle spørsmål

Fra tid til annen har folk generelle spørsmål om hvordan pensjonsordningene er bygd opp og fungerer. Dessuten er mange usikre på hva som er sant og usant, og hvem man kan stole på i det virvaret av tips og råd som florerer. På Fagforbundets hjemmeside finner du artikler og svar på ofte stilte spørsmål om våre standpunkter. De kan kanskje hjelpe deg å få oversikt. KLP og SPK har liknende sider. Det har også minpensjon.no.

Det er viktig å huske at pensjonsordningene i offentlig og privat sektor har blitt veldig ulike. Faren for misforståelser og direkte gal informasjon er derfor stor hvis du og medlemmet ikke snakker om samme ordning. Derfor: Sjekk!

Pensjonspolitikk

Det er alltid gøy å diskutere politikk, og det finnes sjelden én sannhet. På pensjonsområdet spenner meningene fra de som ønsker å skrote hele pensjonsreformen til de som mener at det må kuttes enda mer i rettighetene til vanlige folk. Frp har til og med ønsket å gjøre alle til minstepensjonister og la folk spare alt selv, men det er riktignok noen år siden.

Fagforbundet kjemper for å utvikle og bevare de ordningene vi har i dag, og om det blir omlegginger, jobber vi for at ingen kommer dårligere ut enn i dag. Vi mener det er høye ambisjoner, for motkreftene er sterke. Vi mener det er galt at offentlig tjenestepensjon må bli mer lik ordningen i privat sektor, rett og slett fordi det vil bety at mange vil komme dårligere ut enn i dag, særlig med tanke på muligheten til tidligpensjon.