Gjenvinning av medlemmer

Illustrasjon: Trude Tjensvold

”Hei, snakker jeg med NN? Mitt navn er …. og jeg ringer fra Fagforbundet…. Jeg ser av medlemsregisteret vårt at du har vært medlem hos oss.”.

23.10.2013 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 28.10.2013

Verving av medlemmer er en av fagbevegelsens kjerneoppgaver, og det å holde på medlemmene er en viktig del av dette arbeidet. Fagforbundet mister årlig flere tusen medlemmer – noen blir strøket, andre faller naturlig fra grunnet jobbskifte, dødsfall eller ved selv å melde seg ut. I et forbund med nærmere 340 000 medlemmer ligger vervebehovet bare for å beholde samme medlemstall per år, på rundt 17 000 medlemmer. Mange av dem som faller ut, kan hentes tilbake med gode gjenvinningsrutiner.

Personlige samtaler

I 2010 ble prosjekt ”Gjenvinning” gjennomført i fylkeskretsene Hordaland og Oslo. To tillitsvalgte i hvert av fylkene ble frikjøpt i tre måneder. De fikk totalt 1530 medlemmer å jobbe med. Noen hadde selv meldt seg ut, mens de fleste sto i fare for å bli utmeldt på grunn av utestående kontingent (restanse). Prosjektet dreide seg om å ta personlig kontakt med disse medlemmene, primært gjennom telefonsamtaler.

Oppsiktsvekkende resultat

- Alle satte pris på å bli kontaktet av forbundet sitt, svært få reagerte negativt, forteller rådgiver Arne Halaas i organisasjonsenheten.

Resultatet etter tre måneder ble at 1066 av disse fortsatt var medlemmer. Det gir en gjenvinningsgrad på 69,7 prosent.

- Vi har et stort potensiale. Tommelfingerregelen er at alle som er utmeldt skal bli kontakta av Fagforbundet, helst lokalt, og ikke bare på e-post, er oppfordringa fra Halaas og gjenvinningsgruppa. Den som ringer bør også ha fullmakt til å inngå avtaler med dem som har restanser.

Tenk konkret

Fagforbundet Buskerud er blant fylkene som har jobba mye med gjenvinning, og opparbeidet seg faste rutiner. Så snart som mulig etter en utmelding må medlemmet kontaktes enten via Fane2-ansvarlig, leder i foreningen, et annet styremedlem eller den lokale tillitsvalgte. 

  • Hei, snakker jeg med NN? Mitt navn er …. og jeg ringer fra Fagforbundet….
  • Jeg ser av medlemsregisteret vårt at du har vært medlem hos oss. Er det riktig at du har meldt deg ut som medlem, eller er det noe feil hos oss?
  • (Venter på svar). Kan jeg få stille deg et par spørsmål?
  • Hva er grunnen til at du meldte deg ut? (Venter på svar og forklaring).
  • Vi vil gjerne at du fortsatt skal være medlem hos oss.
  • Hvis nei, spør om NN har meldt seg inn i et annet forbund eller nå er uorganisert.
  • Fortell om alle fordelene ved å være medlem hos oss fremfor andre forbund (forsikringene, LO Favør, kursvirksomhet o.l)
  • Hvis fremdeles nei, avsluttes samtalen med at de er velkommen tilbake  hvis de ombestemmer seg. Ønske lykke til videre og avslutte på en hyggelig måte.

Medlemmer som har blitt strøket eller står i fare for å bli det, er ofte klar over at de står med restanser og ønsker å rydde opp samt fortsette medlemskapet. Andre vet ikke at de har blitt strøket og ønsker fortsatt medlemskap. I hovedsak oppstår restanser i forbindelse med endringer i livsfaser som flytting, jobbskifte, studier eller langvarig syke som går over i NAV-systemet.  Det viser igjen hvor viktig det er med medlemspleie, opplæring av plasstillitsvalgte og gode rutiner som følges opp av fagforeningene.

Med ønske om godt gjenvinningsarbeid!