Hva gjør du når kommunen vil sette ut på anbud?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Målet er å hindre at forslag om anbud, konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Samtidig må du som tillitsvalgt være forberedt om slike forslag kommer.

15.04.2013 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 03.05.2013

En viktig jobb for tillitsvalgte er å påvirke den politiske ledelsen og administrasjonen. Hovedavtalen del B (Fagforbundet-KS) § 1-4-1a) slår fast at vi ”skal være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting". Da blir Fagforbundet med på å legge premissene før vedtak fattes. Det gjelder å være beredt.

Væpne deg med fakta

Fagforbundet har samlet fakta og argumenter på hjemmesida. I tillitsvalgtportalen kan du laste ned faktaark og kommentarer til forslagene om anbud, konkurranseutsetting, privatisering og offentlig-privat samarbeid. Fagforbundet laget to håndbøker i 2009-10: Når barnehage blir butikk – Håndbok mot privatisering av barnehager  og Kommunen konkurranseutsetter renholdet – hva nå?  Den første går gjennom hvordan du driver lobbyarbeidet i kommunen. Den siste tar for seg regler for anbud, motargumenter og hvilke alternativer som finnes. Framgangsmåten er fortsatt gyldig, praktisk. Heftene kan lastes ned fra nettet.

Alternativer til anbud

Husk at privatisering innebærer ikke verken pengeinnsparing eller høyere kvalitet i seg selv. Kvaliteten på tjenestene kan påvirkes på mange måter. For eksempel kan det være andre måter å organisere arbeidet på,  eller kvalitetsstandarder kan innføres. De ansattes egne forslag må gis størst vekt, når en går gjennom tjenesten for å finne forbedringspotensialet.

Still krav

Hvis det blir vedtatt å selge eller overdra driften av en tjeneste til private, er det viktig å  kreve en vurdering av fortsatt kommunal drift – og at viktige presiseringer blir med i avtalene. Det gjelder å sikre medlemmenes interesser best mulig ved en overdragelse av drift og eierform.

Negative konsekvenser

Anbudsutsetting krever store ressurser av kommunen: byråkrati, kontroll og oppfølging. Mange kommuner har måttet rekommunalisere tjenester etter kort tid, fordi kvaliteten ikke ble god nok med privat drift eller den private virksomheten la anbudet så lavt at de gikk konkurs. Det betyr bortkasta penger til en omfattende prosess. Kommunen mister kompetansen og lokalkunnskapen. Det viktigste er likevel hensynet til de ansatte. De utsettes for betydelig risiko. Vilkår, arbeidssted, lønn, pensjon og rettigheter blir usikre.

Ta vare på folk

Ansatte under press opplever disse prosessene som tøffe. Derfor er det lurt å ha god tid på møter, slik at de som har behov for få snakke med noen blir møtt på en god måte.

Kartlegg pensjonene

En viktig konsekvens av privatisering, er dårligere pensjonsvilkår. I Oss tillitsvalgte 9/2012 forteller Fagforbundet Steinkjer at de kartlegger pensjonsavtalene til medlemmene i de private barnehagene for å  sammenlikne dem med kommunens pensjonsordninger. De skal konfrontere politikerne med dårlige eller manglende avtaler, for at politikerne skal stille krav om en god pensjonsordning når de inngår avtale med en barnehage. Forskjellene mellom avtalene innen samme kommune kan være store. Med konkrete opplysninger om ulikhetene, kan du som er tillitsvalgt åpne politikernes øyne for hva de egentlig vedtar.