Krafttak for heltidskulturen

Vi trenger et krafttak fra tillitsvalgte for å nå målene om heltid. Deltidsarbeid har store konsekvenser for medlemmene våre, både når det gjelder pensjon, fødselspenger og sykepenger.

15.02.2013 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 01.07.2013

Innenfor pleie- og omsorgssektoren jobber nesten 70 prosent deltid. Under halvparten av de ansatte i norske kommuner har en heltidsstilling.

Fagforbundet mener det må være mulig å utvikle en heltidskultur, også innenfor kvinneyrkene. Skjult bak deltidskulturen ligger det en betydelig arbeidskraftreserve - arbeidskraft Norge har god bruk for i årene som kommer.

I midten av februar ble sentrale parter i arbeidslivet enige om å arbeide sammen. De har underskrevet en avtale som sier at målet er en heltidskultur. En heltidskultur kan oppnås ved lokale, tilpassede arbeidstidordninger, som både ivaretar brukernes behov og ansattes helse.

Fagforbundet mener denne avtalen mellom sentrale arbeidsgivere og arbeidstakere er en god start på prosessene lokalt i de forskjellige kommunene. Nå må partene lokalt følge opp.

Tariffavtalene

Tillitsvalgte er det viktigste redskapet for å gjøre noe med deltidsproblemene. De fleste tariffavtalene er gode hjelpemidler. Arbeidsgiver skal blant annet informere og drøfte bruken av deltidsstillinger med dere tillitsvalgte. Dette blir ikke alltid gjort. Et sånt møte kan du som tillitsvalgt kreve.

Tariffavtalene sier også at det i hovedsak skal ansettes i hel stilling. Ordlyden i de ulike tariffavtalene er forskjellig, men målet er det samme, færre ansatte i deltidsstillinger.

Still krav

Vi ser ofte at ansatte i små stillingsbrøker, i realiteten jobber mye mer. De er avhengige av ekstravakter for å få nok inntekt. Her kan Arbeidsmiljøloven (AML § 14-9 (5)) brukes. Har du gått i en deltidsstilling i fire år, men i realiteten jobba mer, har du krav på den stillingsprosenten du faktisk har jobba. Her må tillitsvalgte fremme krav overfor arbeidsgiver.

Fortrinnsretten ved ledighet er også en vei å gå. Har en ansatt for eksempel en 35 prosent fast stilling og arbeidsgiver lyser ut en 100 prosent stilling, mener Fagforbundet at denne ansatte har fortrinnrett til stillingen. Dette finner du i AML § 14-3 og i de fleste tariffavtalene. Hvis en ansatt med fortrinnsrett kan du som tillitsvalgt bistå og veilede medlemmet sånn at saken oversendes tvisteløsningsnemda.

Mer om tvisteløsningsnemnda finner du i verktøykassa på tillitsvalgtsportalen. Mer om å bruke tariffavtalene og AML i kampen mot deltid finner du i brosjyra; Går du i deltidsstilling? Ønsker du større stilling?

Last ned eller betill på post.intern@fagforbundet.no