Avtaleverket – mest ditt

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Bestemmelsene i tariffavtalene våre er på mange måter levende, avhengige av riktig stell og bruk.

20.11.2012 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 26.11.2012

Når Jan Davidsen har undertegnet en tariffavtale, starter jobben for oss andre med å passe på at bestemmelsene blir brukt på den måten Fagforbundet mener den skal brukes. Da er det er opp til resten av oss – og særlig dere tillitsvalgte – at ordene i bestemmelsene blir til en bedre arbeidsdag for medlemmene våre.

Den som tier, samtykker

Når dere opplever at arbeidsgiver praktiserer bestemmelsene i tariffavtalen annerledes enn dere har lært som tillitsvalgt, er det viktig å si fra. Først tar dere saken opp med arbeidsgiver, og hvis de står på sitt, sender dere saken videre til hovedtillitsvalgt eller kompetansesenteret.

Hvis dere lar arbeidsgiver bruke bestemmelsen på feil måte uten å protestere, så vil det framstå som om dere er enige med arbeidsgiver. I hvert fall er det dét motparten, for eksempel KS og Spekter, vil hevde når Fagforbundet reiser saken sentralt.

Hvis arbeidsgiver praktiserer en bestemmelse på en måte som ”vrir” bestemmelsen en annen vei enn Fagforbundet hadde ment – og ingen protesterer – da kan i verste fall bestemmelsens betydning til slutt bli endret.

Dokumentasjon viktig

Det er viktig å ha det formelle i orden. Muntlige bekymringsmeldinger holder ikke som dokumentasjon på feil bruk av bestemmelsene. Davidsen må ha tvisteprotokoller ”å slå i bordet med”. I Faglig kokebok Når og hvorfor tvister vi? (Oss tillitsvalgte 8/2010) finner dere oppskriften på hvordan dere skal gjøre det.

Jo, det nytter!

Noen tillitsvalgte kan ha hatt følelsen av at tvistesaken har forsvunnet inn i et sort hull når dere har sendt den fra dere. Ting tar nemlig tid. Og jo lengre opp saken skal, og jo flere som skal mene noe om den, desto lengre tid tar det før dere ser resultater.

Noen ganger får dere beskjed om at saken deres ikke vil bli reist selv om dere har rett. Som advokat Hans Christian Monsen skriver i Når og hvorfor tvister vi? - Før saken kommer så langt som til Arbeidsretten, må det nøye vurderes hvilke konsekvenser et tap eller en seier kan ha.  En dom i Arbeidsretten vil jo ha betydning for alle som er omfattet av den gjeldende bestemmelsen.

Det er forståelig at det kan føles vanskelig å bruke mye tid og krefter på en tvistesak dere frykter dere aldri vil se noe resultat av, men gjør det likevel. Det er ikke bortkastet. Arbeidet bidrar til at Fagforbundet har god oversikt over hvordan bestemmelsene i tariffavtalene praktiseres, og hvis de anvendes feil, gir det oss god dokumentasjon overfor motparten.