Sjekk datomerkinga

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet vokser og har over 329 000 medlemmer i skrivende stund. Det er flott – for jo flere vi er, dess sterkere blir vi.

17.09.2012 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 01.10.2012

For å kunne gi medlemmene god hjelp, må hele organisasjonen gå på skinner. Det betyr store utfordringer både for administrasjon og tillitsvalgte.

En gjenganger

Mengden trykksaker Fagforbundet produserer er stor. Vi har god logistikk på postavdelinga i K15, og vi prøver å ha det som ligger i materielldatabasen på lager. Unntaket kan være når enkeltbrosjyrer må revideres. Brosjyrer er ferskvare - blant annet på illustrasjoner – så vi ønsker ikke at fylkeskretsene og fagforeningene skal ha store lager. Ta en dugnad innimellom og sjekk «datomerkinga» på det dere har. Langs kanten på alle trykte brosjyrer står det når brosjyren er laga. Er det før 2009, kan de fleste kastes.

Tenk dere om

Rutinene for bestilling er enkle - så tenk dere om før dere bestiller materiell. Hvor skal dere bruke det, hvem er målgruppa og hvor mange er det realistisk at dere trenger? Med ny medlemsportal kan det være en god løsning å guide medlemmene inn dit, slik at de kan finne sin egen informasjon. Også i vervesammenheng er de nye nettsidene og medlemsportalen et verveargument. Målet er at alle tillitsvalgte skal finne det de trenger på medlemsportalen.

Ikke bare nett

Utviklinga på nett gjør at vi med tida trenger mindre trykt materiell på lager. Ny teknologi gjør det enklere å målrette innhold og beregne antall når noe skal lages. Men mens Fagforbundet jobber med å nå dette målet, må vi forholde oss til papir. Derfor er det viktig at vi sammen gjør en innsats slik at brosjyrene og håndbøkene vi har, er oppdaterte og attraktive.

Roll-up online

Bannere og roll-ups er en flott og synlig måte å vise fram Fagforbundet på. Fagforeninger kan bestille og kjøpe direkte hos firmaet Aida. Fylkeskretser og fagforeninger som ønsker seg en roll-up kan selv bestille. Alle tilgjengelige roll-ups ligger på nett, sånn at det er lett å se hvordan de ser ut.
Gå til aida.no Trykk på lenken "intranett" nederst på sida.

brukernavn: fagforbundet@aida.no

passord: opprop123

Trykk på lenken "Fagforbundet" i venstremeny. Finn de bannere og roll-ups du vil ha, fyll ut skjema og send inn bestilling. Fagforeninga mottar faktura i posten.