Seksjonene debatterer

Ett år fram i tid, i september 2013, er det landskonferanser i seksjonene. Debatten er allerede i gang.

17.09.2012 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 02.10.2012

Konferansene avholdes 23. til 26. september 2013, i god tid før landsmøtet, og behandler yrkespolitiske og yrkesfaglige spørsmål.  I Fagforbundet er det en klar arbeidsdeling mellom det som landskonferansene i seksjonen, og det som landsmøtet skal behandle og vedta. Landskonferansene har ansvar for å drøfte og behandle det som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Landsmøtet, som organisasjonens øverste organ, kan gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonens arbeidsfelt.

Det er viktig at det til landskonferansene fremmes forslag innenfor det området som seksjonene skal behandle. Forslaga som det er ønske om å behandle på landsmøtet, skal følge prosedyrene for saker til landsmøtet. Gå inn på medlemsportalen og se egne rundskriv om dette.

Grundig debatt i organisasjonen

Arbeidet fram mot landskonferansen har startet ved at det er sendt ut debatthefter fra tre av seksjonene til de respektive organisasjonsledda. Seksjon kirke, kultur og oppvekst sender ikke ut sitt dokument, men skal diskutere det på sin årlige ”Oktoberkonferanse”.

Hensikten med dokumentene og diskusjonene er å skape debatt og engasjement i alle seksjonsledd. Det gir mulighet for en prosess der seksjonene i fagforeningene fremmer egne forslag til seksjonsstyret i fylket. De behandler innkomne forslag og sender sine vedtak til seksjonsstyret sentralt.

Prosessen/arbeidsformen i det enkelte fylke bestemmes av fylkeskretsen selv. Styret i seksjonen sentralt anbefaler at forslag går fra fagforeningene via fylkeskretsen. Det finnes ingen retningslinjer for dette arbeidet. Derfor har de ulike seksjonene valgt ulike måter å gjennomføre forberedelsene på. 

Eksempler på debatt-tema på landskonferansene er HMS, utdanning, samhandling, standarder, kompetanse/konferanser og yrkesfaglig profilering og verving.

Travelt år

2013 blir et travelt år med både LO-kongress og landsmøte i Fagforbundet. Seksjons-, ungdoms- og pensjonistkonferanse kommer i forkant av landsmøte. I tillegg er det stortingsvalg. Seksjons-, ungdoms- og pensjonistkonferanse kommer i forkant av landsmøtet. I tillegg er det stortingsvalg.

Et år som beskrevet over, viser at demokratisk arbeid krever mye, og at mye står på spill. Det blir debatt om veien videre, blant medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. Debatthøsten har begynt nå i 2012;

En demokratisk organisasjon som Fagforbundet har grundige prosesser når føringer for framtidig politikk skal legges. Seksjonene er en viktig del av dette demokratiet.