Nettsider for fagforeninga – enkelt og moro

Har din fagforening egne nettsider? Muligheten er i alle fall der. Og det er ikke vanskelig! Siden 2009 ha hele 330 fagforeninger fått egne hjemmesider. Det er dessuten morsomt å legge ut saker på nettet, forteller nettredaktør Oddveig Hebnes (57) fra Sandnes.

19.01.2012 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 31.01.2012

Oddveig legger jevnlig ut stoff på sandnes.fagforbundet.no. Her er det informasjon - og ikke minst bilder - fra det meste av det som skjer i foreninga. Medlemmer i Sandnes kan enkelt holde seg oppdatert, og potensielle medlemmer fristes til å melde seg inn. Oddveig legger flid i å gjøre sakene treffsikre for leserne. Hun har erfart at gode lokale saker, gjerne med bilder av medlemmer, er populære.
Hjemmesiden til Fagforbundet Sandnes er et flott virkemiddel for å vise fram foreningas og forbundets arbeid til innbyggerne. Og det beste er at dette er et gratistilbud som alle foreninger kan benytte seg av.

 Veiviser

Fagforeninger som ønsker å etablere egen hjemmeside under fagforbundet.no sin paraply – som sandnes.fagforbundet.no – kan komme i gang ved å følge en "veiviser" inne på tillitsvalgtnettet. Gå til fagforbundet.no/tvnett og følg lenkene fra den øverste nyhetssaken ”330 fagforeninger på nett”. ”Veiviseren” er et skjema hvor foreningen kan fylle inn kontaktinformasjon og krysse av for hvilke sider du vil at hjemmesiden skal ha. Noen sider og elementer er obligatoriske. Andre sider og funksjoner kan dere velge selv.
Vi anbefaler at dere velger et moderat ambisjonsnivå til å begynne med. Dere kan når som helst utvide og gjøre mer ut av sidene.
Når dere har gått gjennom veiviseren går det en dag eller to før hjemmesida er på nett. Leder av fagforeninga mottar en e-post med innloggingsinformasjon når nettstedet er klart.

 Kurs gjør trygg

Oddveig syntes det var noe skummelt å ta på seg oppgaven som nettredaktør, men straks hun ble kjent med publiseringsverktøyet, ble det fort sving på sakene. Hun anbefaler på det sterkeste at nye nettpublisister hopper på et av kursene som informasjonsavdelinga sentralt arrangerer – både for å lære publiseringsverktøyet nærmere å kjenne, og ikke minst for å bli tryggere på å skrive på nett. Kursene arrangeres i fylkene og samler alle fagforeninger som ønsker å ha en best mulig hjemmeside.

Hvem er det så rett person til å legge ut saker på nettet? Vi leter etter deg som brenner for forbundets saker – og som liker å skrive om det som skjer. Du behøver ingen teknisk kompetanse for å klare dette. Det er naturlig at foreningslederen har det redaksjonelle ansvaret, men det behøver ikke være lederen som gjør den praktiske jobben.