Du kan stoppe sosial dumping

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Gjør sosial dumping til en valgkampsak! Adeccoskandalen avslørte blant annet det store omfanget av innleide vikarer i kommunene. Det kan vi gjøre noe med.

22.08.2011 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 19.09.2011

Kommunelovens paragraf 39 åpner for innbyggerinitiativ. Et innbyggerinitiativ gir rett til å få en sak behandlet i kommunestyre eller fylkesting hvis to prosent av befolkningen eller 300 innbyggere (500 for fylker) stiller seg bak et forslag.

Fagforeningene kan dermed sette i gang slike innbyggerinitiativ for å reise debatten om sosial dumping i sin kommune. Vi har laget en ressursside her - hvor du finner forslag til vedtak, eksempler på underskriftslister og en kort gjennomgang av formelle krav til innbyggerinitiativ. Dette kan dere bruke som dere vil eller lage eget.

For folk flest

Fagforbundet tror et slikt initiativ kan engasjere folk. Ta med underskriftslister på stand og arbeidsplassbesøk. Ta kontakt med lokalavisa og send en utfordring til politikerne om å ta ansvar for å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i kommunen.

Vårt forslag til vedtak lyder: ”Administrasjonen bes gå gjennom alle avtaler med bemanningsbyråer og andre vikarer og påse at de ansatte får betalt i henhold til gjeldende tariffavtale. Administrasjonen bes avslutte samarbeidet med bemanningsselskap som ikke betaler i henhold til ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter”. Vår kommune skal i størst mulig grad bemanne tjenestestedene med fast ansatt personale og faste vikarer".

I paragraf fem, forskrift nr 112/2008 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter heter det:

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.

       Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.

       Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.

Denne forskriften er Norges implementering av ILO-konvensjon nummer 94 og bør brukes i all kamp mot sosial dumping i kommunene.