Synlig i lokalsamfunnet

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det å være en synlig, positiv kraft i lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om hovedoppgaven er å sikre lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene, har alle Fagforbundets fagforeninger noe ekstra å by på.

31.01.2011 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes

Det gjelder bare å få vist det fram. Mens én fagforening gikk inn med 40 000 kroner til en løypemaskin, så folk fikk ordentlige skispor å gå i, velger kanskje en annen å fronte barnebyen i Angola, eller sponse idrettsmiljøet. Det finnes mange muligheter og mulige samarbeidspartnere: idrettsforeninga, sangkoret, ungdomsklubben, for å nevne noen. En av de viktigste strategiene for å være synlig i lokalsamfunnet, er å bygge allianser og å støtte andre allianser. Så kan kanskje fagforeninga selv hente støtte hos alliansepartnere når det trengs. Et positivt image innebærer også å støtte andres initiativ. Et praktisk eksempel: Ungdomsklubben ønsker seg en skateboardrampe. Fagforeninga kan gå inn med et beløp og oppfordre andre til å gjøre det samme. I noen tilfeller holder det å støtte andres idéer og initiativ med ord.

Vær til stede

Bruk lokale og nasjonale merkedager til å markere Fagforbundet. Det kan innebære alt fra 1. mai-arrangementer til å være til stede under musikkfestivaler og lignende arrangementer hvor folk samles for felles opplevelser. Er du synlig i lokalsamfunnet, blir du naturlig nok også synlig i lokale medier. I tillegg til redaksjonelle oppslag som følger av aktiviteten til fagforeninga, er det lurt å delta i debatter, for eksempel gjennom leserinnlegg. Husk at det også debatteres på nett.

Skryt, skryt

De aller fleste innbyggere er glade i kommunen sin. Er du tillitsvalgt i kommunen så er du en ressursperson som kjenner kommunen innenfra og som vet mye om lokale forhold. Bruk vervet i fagforeninga til å være en positiv kraft og ha en åpen og aktiv holdning til det som skjer rundt deg. Fortell de gode historiene, spesielt der hvor vi lykkes i å gjøre en god jobb for medlemmene. Har dere kanskje klart å kjempe gjennom noen faste stillinger? Har dere vært med og forhindra at offentlige velferdsgoder konkurranseutsettes? Husk å skryte og vise fram alt dere får til! Gode saker selger seg sjøl.

Målet bør være å bli kjent som arbeidstakernes og innbyggernes talsperson.