Synlig på arbeidsplassen

Illustrasjon: Trude Tjensvold

– Hopp i havet, lød utfordringa fra Fagforbundets avdeling 019 i Stavanger. Den tillitsvalgte hadde dykkersertifikat, tilgang på utstyr og inviterte ansatte i SFO, barnehage og skole til å hoppe inn i det ukjente i fjor høst.

02.12.2010 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 13.12.2010

Resultatet av stuntet ble et dusintalls medlemmer på snorkelsafari i vannet. Og helt sikkert mye å prate om i etterkant!

Å være nær og synlig er avgjørende for at en tillitsvalgt skal kunne ha en dialog med medlemmer og potensielle medlemmer. Ikke alle trenger å hoppe i havet, selvsagt, men det er et godt eksempel på hvordan en kan bruke sine evner kreativt for å nå fram til medlemmer og samtidig skape litt lokal blest rundt forbundet. God medlemspleie har også en vervende effekt.

Viktige drypp

Det daglige dryppet av informasjon og oppmerksomhet på arbeidsplassen, er det viktigste for medlemmer og potensielle medlemmer. For den tillitsvalgte innebærer det blant annet å hilse på nyansatte og være imøtekommende og tilgjengelig. Det er ikke bare under fagforbundsukene vi skal være synlige. Som tillitsvalgte må vi stadig være på tilbudssida. Tradisjonelle kanaler og møteplasser må benyttes. De fleste arbeidsplasser har ei oppslagstavle: bruk den aktivt, og varier gjerne oppslagene når det er naturlig.

Piff opp

Ikke alle tiltak trenger å være spesielt morsomme eller pussige. Faglig påfyll i en eller annen form, og jobbrelaterte kurs, er mangelvare i flere av våre organisasjonsområder. Mange tillitsvalgte opplever sterkt varierende oppmøte på medlemsmøter. Veien til å piffe opp slike kvelder, er kanskje ikke så lang som en skulle tro. Kanskje er det en idé å ta i bruk temakvelder eller arrangere kaffekurs. Bruk lokale krefter, tenk fornuftig: er det ekstremkulde i vente, kan helsesøster komme og si noe om barn og kulde, kanskje er det noen som kan lære bort gode løfteteknikker, eller du kan få noen fra eget forbund til å ta opp temaer rundt lønns-og arbeidsforhold som er spesifikke for din arbeidsplass.

Synlig, nær og stolt

Selve kjernen til vår virksomhet, er når det kommer til stykket, lønns- og arbeidsforhold. Husk at du ikke er alene hvis det blåser rundt deg. Oppsøk hovedtillitsvalgt og kompetansesenter hvis det er noe du er usikker på, og bekymringer og spørsmål rundt arbeidsmiljø er også hovedvernombudet sitt bord. Ikke vær redd for å spørre om hjelp - det endelige målet bør være å bli kjent og respektert som medlemmenes/arbeidstakernes talsperson: Synlig, nær og stolt.