Ta opp kampen mot renhold på anbud!

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Bedre arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og motarbeide konkurranseutsetting er blant Fagforbundets viktigste oppgaver. Hva gjør du når kommunen vil konkurranseutsette renholdet?

15.09.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 21.09.2009

Det nye heftet "Kommunen konkurranseutsetter renholdet - hva nå?" er ei håndbok som kan lastes ned fra nettet eller bestilles på e-post fra postavdelinga. Håndboka tar for seg hvilke regler som gjelder for anbudsprosesser, og framfor alt argumentene mot konkurranseutsetting. Over hele landet finnes det eksempler på at Fagforbundet når fram med gode argumenter og får kommunestyrer bort fra slike planer. I Røyken nådde Fagforbundet nylig fram med en klage på hvordan renholderne var blitt behandlet av kommunen som arbeidsgiver, og kommunestyret skal nå behandle forslaget på nytt. Fagforbundet i Austevoll er fornøyde med at kommunen likevel ikke satte renholdet ut på anbud (Reinhaldarane jublar, Oss nr. 9/09).  I april var det Fagforbundet Nordkapp som jublet da anbudet ble utsatt (Anbudet utsatt, Oss nr. 5/09).

 

Utvalgte tips fra heftet:

 

Pass på beslutningstakerne

Fagforbundet kan påvirke både den politiske ledelsen og administrasjonen. Hovedavtalen del B (Fagforbundet-KS) § 1-4-1a) slår fast at "Arbeidstakerorganisasjonene (...) skal være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting". I slike arbeidsgrupper blir Fagforbundet med på å legge premissene for diskusjonen allerede under utredninga - før vedtak fattes.

 

Negative konsekvenser av anbud

Anbudsutsetting krever mye ressurser av kommunen. Ny organisering betyr mer byråkrati, kontroll og oppfølging. Spisskompetanse på dette er det ikke mange kommuner som har, og de vil lett kunne utkonkurreres av store aktører, på ulike vilkår. Mange steder har kommunen måttet rekommunalisere renholdet etter kun kort tid, da kvaliteten ikke ble god nok med privat drift. Det betyr bortkasta penger til en omfattende prosess. Kommunen mister kompetansen og lokalkunnskapen hos de ansatte, som sikrer god kvalitet i tjenesten. Men det viktigste er hensynet til de ansatte. De utsettes for betydelig risiko, ofte etter å ha tjent kommunen tungt i en årrekke. Vilkår, arbeidssted, lønn, pensjon og rettigheter blir usikre.

 

Alternativer til anbud

Oppsigelser er ikke en akseptabel måte å gjøre renholdet mer effektivt på. Det finnes bedre metoder, som å profesjonalisere arbeidet. Dette kan oppnås ved grundig gjennomgang av tjenestene, andre måter å organisere renholdet på og å innføre kvalitetsstandarder som NS INSTA 800. Fagforbundet har et eget INSTA-team som gir oppplæring i bruk av denne standarden. Forbundet anbefaler også planleggingsverktøyet Renplan, som selges til kommuner med renhold i egen regi.

Mange kommuner har oppnådd gode resultater i renholdstjenesten gjennom kvalitetskommunearbeidet: Lavere sykefravær, større innflytelse over egen arbeidshverdag og smarte løsninger i arbeidet gir effektivitet og trivsel. 

Les om erfaringene fra for eksempel Vaksdal og Moss på Fagforbundets nettsted.