Useriøse bemanningsbyråer bør ut av kommunene

Mellomoppgjøret 2015 KS Forhandlingsleder i LO Kommune Mette Nord. (Foto: Fagforbundet)

– Norske kommuner bør si opp sine avtaler med Orange Helse. Aftenposten forteller om eksport av millioner til lavskattland og lønninger langt under tariff, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

29.11.2017 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 14.12.2017

Aftenposten sine avsløringer om omfattende skatteplanlegging bør få alarmklokkene til å ringe både hos tillitsvalgte og de som har politisk ansvar i kommunene. I en artikkel over flere sider beskriver avisen hvordan store verdier flyttes mellom et sammensurium av selskaper, for tilslutt å ende i skatteparadis.

Fagforbundet har laget en egen veileder som viser hvordan tillitsvalgte bør gå fram for hvordan begrense bruken av bemanningsbyråer i kommunal sektor. Les mer og last ned veilederen her.

 

Mange har snudd Orange ryggen

Mange kommuner har valgt å avvikle avtalene de har hatt med Orange Helse etter at det er dokumentert dårlige arbeidsforhold og brudd på arbeidsmiljøloven. Det gjelder blant annet Oslo og Bergen kommune. Også norske helseforetak har avsluttet sitt samarbeid med Orange Helse etter at Deloitte avdekket brudd på Arbeidsmiljøloven, skriver avisa.

I Oslo var det tre punkter i kontrakten som var bakgrunnen for at kommunen sa opp samarbeidet med Orange Helse:

  • Gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser.
  • Gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel.
  • Gjentatte brudd på manglende evne/vilje til å etterkomme Oslo kommunes pålegg om å oppfylle kontrakten.

I Bergen var det forskningsstiftelsen DeFacto som fikk oppdraget med å gå Orange Helse nærmere etter i sømmene. Også der var kritikken så omfattende at kommunen valgte å si opp avtalen. Denne saken ble omtalt i Fagbladet. Fagbladet ble for øvrig også dømt i pressens faglige utvalg fordi daglig leder i Orange Helse ikke hadde fått anledning til å imøtegå DeFacto i samme artikkel.

Under nytt navn

Aftenposten skriver at Orange Helse er omdøpt til Sydvest Prosjekt, og at de har omorganisert seg i flere nye selskaper.

– Jeg tror ikke vi har sett det siste av denne typen forretningsvirksomhet. Fagforbundet mener vi bør forby bemanningsbyråer i Norge. Jeg tror at norske kommuner er for godtroende, og at slike ting som Aftenposten avdekker blir oversett fordi dette er et fenomen som en ikke tror er mulig i norsk arbeidsliv, sier Nord.

Tillitsvalgte bør kreve innsyn

– Selv om dette er vanskelige saker bør tillitsvalgte kreve at kommunene og sykehusene vet hvem de inngår avtale med og at disse bedriftene har anstendige lønns- og arbeidsforhold og at de i det minste overholder Arbeidsmiljøloven. Ingen har vondt av å bli kikket nærmere etter i kortene. På sikt bør vi jobbe for at vi løser dette i egenregi. Mange har hatt gode erfaringer med vikarpool der vikarene har vært fast ansatt i kommunen og gått inn ved sykdom på de ulike tjenestestedene.

Velferdskroner til velferd – ikke profitt

– Flere selskaper som driver med velferd i Norge er, eller har vært, eid av selskaper som holder til i skatteparadis. Det betyr at penger nordmenn har betalt i skatt som er ment til eldreomsorg, barnehager og barnevern, ender opp som profitt som selskapene igjen kan unngå å betale skatt av og gjemme vekk i skatteparadis. I dag kan selskaper og konsern lett og helt lovlig sluse penger ut av landet og inn i skatteparadis, slik bør vi ikke ha det, sier Mette Nord.