Følg med på viktige datoer i tariffkalenderen

Siste nytt: ­Du finner fortløpende oppdateringer om årets tariffoppgjør på våre nettsider fagforbundet.no.

En travel tariffhøst er i gang. Frontfaget kom i havn 22. august, og kommuneoppgjøret starter 3. september. Nytt i år er at du kan følge med viktige oppgjør og datoer i vår tariffkalender på nettsida.

25.08.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 03.09.2020

Meklinga mellom Fellesforbundet og Norsk industri ga en ramme på 1,7 prosent. 

– Resultatet i det såkalte frontfaget, gir oss føringer for alle tariffoppgjøra vi skal igjennom,  sier nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen. Han mener at det er mulig med reallønnsvekst for medlemmene innafor den ramma.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør der cirka 30 tariffavtaler skal ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler.

Forberedelsene til hovedoppgjøret 2020 var godt i gang før 12. mars, og alle regioner, fagforeninger og kompetansesenter hadde fått påminning om å være klar for konflikt innafor alle tariffområder. Alt arbeid som ble gjort i april var ikke forgjeves, forberedelsene vil komme til nytte nå. 

Under koronakrisen har det vært sådd tvil om mulighetene og kravene inn i de kommende forhandlingene. Ledelsen i Fagforbundet har hele tiden forsikra medlemmene at lønnsoppgjøret ikke er avlyst, bare utsatt. Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sa tidlig klart ifra om at det er reelle forhandlinger som skal gjennomføres i høst.

Hele laget belønnes

Under koronakrisa har medlemmene i Fagforbundet stått på i yrker som virkelig betyr en forskjell når det røyner på. Mange yrkesgrupper som er medlemmer i Fagforbundet har bidratt til å stoppe smittespredning; på sykehjem, sykehus, i kollektivtrafikken, i barnehager og skoler. Medlemmene har holdt samfunnsmaskineriet i gang. På mange arbeidsplasser har det vært et godt samspill mellom de ulike yrkesgruppene, det har gjort at Norge har kommet seg så godt gjennom koronakrisa som vi har gjort.

Mette Nord er opptatt av at hele laget skal belønnes, og at forbundet skal kjempe for interessene til alle yrkesgruppene i Fagforbundet.

Må alltid være godt forberedt

Organisasjonen er klar for tariff når alle lister i Fane2 er korrekte. Første bud i medlemsregisteret, Fane2, er å sikre at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe. Det er utfordringer på mange tariffområder, og hele organisasjonen må være rigga for eventuelle streikeuttak.
Fagforbundet som er part i over 80 avtaler, har fagforeninger med medlemmer hos arbeidsgivere i mange ulike tariffområder. Derfor må alle medlemslister være på stell og alle medlemmer være riktig plassert.

Fagforbundet sin sentrale konfliktberedskap koordinerer og organiserer alle streiker og har et overordna ansvar for streikehåndboka, opplæring og veiledning til de lokale fagforeningene.

Den lokale fagforeninga må hvert år oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka som gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet. Regionene og kompetansesentrene har også en viktig rolle, og Fagforbundet som en stor organisasjon må henge sammen i alle ledd og utnytte den styrken det gir.

Viktige datoer på nett