Flagget til topps i solidaritet med det palestinske folket

Forbundsstyret i Fagforbundet hilser Palestina i 2019. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet heiser det palestinske flagget 15. mai, på Nakba, som er en viktig minnedag i den palestinske kalenderen. Her er deler av forbundststyret i Fagforbundet samlet på Nakba i 2019.

15.05.2020 av Informasjonsavdelinga

Nakba er arabisk og betyr «katastrofen» og markerer opprettelsen av staten Israel den 15. mai 1948. Opprettelsen førte til at omlag 750.000 palestinere ifølge FN, ble fordrevet fra sine hjem. De og deres barn, barnebarn og oldebarn er til nå nektet å vende hjem.

De som ble fordrevet og etterkommere av disse er blitt til mange millioner som lever i flyktningeleirer i Palestina, Libanon, Syria og Jordan. Flyktningeleirene er FNs ansvar, men spesialorganet UNRWA er underfinansiert og palestinerne lever ofte under svært vanskelige kår.

Fagforbundet flagger for markere støtte til kravene om opprettelsen av palestinsk stat og flyktningenes rett til å vende hjem.

I år det om mulig enda viktigere å sette søkelyset på palestinernes sak og Nakba.  Israels samlingsregjering har varslet ytterlige annekteringer på Vestbredden, den skal iverksettes i juli.

Denne folkerettsstridige politikken fra Israels side, skjer under dekke av COVID-19. FN har varslet om at en ytterligere annektering av land i kombinasjon med trusselen fra COVID-19 vil føre til oppblussing av konflikten mellom palestinerne og Israel, og ødelegge ethvert håp om fred.