Fagforbundets barneby forberedt på korona

(Foto: Turid Weisser)

Fagforbundets SOS-barneby i Angola innfører i likhet med barnebyer over hele verden smitteforebyggende tiltak. De følger rådene fra WHO og lokale myndigheter. Nasjonaldirektør for SOS barnebyer i Angola, Afonso Castro er bekymret for barna.

24.03.2020 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 26.03.2020

Koronaviruset er påvist i flere land i Afrika sør for Sahara. SOS-barnebyer er bekymret for de barna som lever i familier og lokalsamfunn som er dårlig rustet til å kunne ta forholdsregler for å forhindre smitte, som god håndhygiene og avstand til andre mennesker.

– Det er meldt om ett tilfelle av koronasmitte i Angola foreløpig, men vi vet at det utføres få tester og at her vil det være mørketall, forteller Turid Weisser i SOS barnebyer i Norge.

Turid Weisser i SOS barnebyer (Foto: SOS barnebyer)

Hun forteller at myndighetene i Angola var tidlig ute med å innføre obligatorisk feberscreening på flyplasser, også innenlands. Nå er alle grenser stengt og all internasjonal flytrafikk innstilt. Myndighetene fraråder også arrangementer hvor flere enn 200 mennesker er samlet.

Tiltak iverksatt i barnebyene i Angola


– Vi har kjørt en opplysningskampanje, og satt i verk tiltak for god håndhygiene, begrenset sosial kontakt og restriksjoner på besøk. Foreløpig er både Fagforbundets SOS-skole (Cambiote) og barnehagen åpen. Vi forventer at det kommer nye retningslinjer fra de lokale utdanningsmyndighetene i løpet av kort tid, forteller nasjonaldirektør, Afonso Castro.

I tillegg til de direkte helsemessige konsekvensene av spredning av koronaviruset, er Castro bekymrer for de økonomiske konsekvensene av pandemien, spesielt for familiene i lokalsamfunnet.
 
– Angola er avhengig av eksportinntektene fra råolje. Nå som oljeprisen er på sitt laveste siden 2003, får det konsekvenser for landets allerede kriserammede økonomi. Vi ser nå på hva SOS-barnebyer har av midler for å hjelpe familier i lokalsamfunnet, slik at de får det de trenger av mat framover.
Vi frykter at det vil bli mangel på varer og arbeidet med å hjelpe familiene med å produsere egen mat er viktigere enn noen gang før, sier han.

Kan bli matmangel: Egen matproduksjon er viktigere enn noen gang. (Foto: Bjørn Owe Holmberg)

Fagforbundet har finansiert vannpumper

I byen Huambo hvor Fagforbundet har sin SOS barneby, er det mange barn og voksne som allerede har en vanskelig helsesituasjon. Folk bor tett og har lite tilgang til rent vann. Det gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og god avstand.

Dette gjelder også deltagerne i Fagforbundets familieprogram i lokalsamfunnet. Forbundet har finansiert to vannpumper. De blir viktige i tida som kommer.

Fagforbundet har finansiert vannpumper til lokalsamfunnet rundt barnebyen. Tilgangen på rent vann i disse koronatider er avgjørende. (Foto: SOS barnebyer)

 

Ikke kapasitet i helsevesenet

Land med dårlig utbygd helsesystemer er ekstra utsatt når en pandemi som korona rammer. Angola har liten kapasitet og kun ett senter for isolasjon og behandling av smittede personer, med til sammen hundre plasser, hvor åtte er intensivplasser.


– Vi vet at mange barn som har mistet foreldrene får omsorg fra besteforeldre, spesielt gjelder dette mange i land i Afrika sør for Sahara. Når korona har vist seg å ha høy dødelighet blant gamle, og mennesker med underliggende sykdom er det all grunn til å være bekymret for at pandemien kan etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, sier Turid Weisser.

Bidrag er viktigere enn noensinne

– En verdenskrise som denne vil også kunne få alvorlige langsiktige konsekvenser for de barna som trenger vår støtte aller mest, og som mer enn noensinne er avhengige av støtten de får fra våre bidragsytere og støttespillere, sier Stein Guldbrandsen i forbundets arbeidsutvalg. Han har hatt ansvaret for å følge opp barnebyen siden den ble åpnet i 2010.

Stein Guldbrandsen er medlem av arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)– Filmen vi har laga viser hvordan vi jobber med å gi barn og unge i Huambo en mulighet til å utvikle seg og bli ressurspersoner i sitt lokalsamfunn. Dette trenger Angola!

Vi har vel litt lett for å tenke bare på oss sjøl i en sånn krisesituasjon, men jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å forbli bidragsytere!

Og for dere som ikke er det i dag - kan dere ikke se om dere kan avse en hundrelapp eller to? Våre bidrag er viktigere enn noensinne, sier Stein Guldbrandsen.

Her kan du enkelt melde deg som bidragsyter:

https://www.sos-barnebyer.no/fagforbundet