Koronasamarbeid for tillitsvalgte på sykehus

Fagforbundet i snakk med ansatte ved sykehuset i Arendal. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Sykehusene og de ansatte settes under press de neste ukene når effekten av korona-epidemien slår inn. Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om hvordan arbeidsplassene lokalt skal forholde seg til utfordringene koronaepidemien skaper i sykehusene.

11.03.2020 av Informasjonsavdelinga

Det er to utfordringer sykehusene møter og forbereder seg på; det kommer både til å bli flere pasienter, men mange av de ansatte kommer også til å settes i karantene eller bli syke sjøl. Siden smittesituasjonen kommer til å endre seg fra dag til dag, er det viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte snakker ofte og tett sammen for å løse problemer som oppstår.

I de fleste tilfeller finnes løsningene innenfor gjeldende arbeidsplaner, og ved å bruke de virkemidlene arbeidsmiljøloven og overenskomsten gir når det gjelder overtid, mertid eller forskjøvet arbeidstid. For de aller fleste arbeidstakere er det grunn til å tro at dette vil være tilstrekkelig også i ukene framover.

Nye arbeidsplaner kan bli nødvendig

Likevel ser vi at det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig, på kort varsel, å organisere arbeidet på en annen måte enn normalt. For eksempel kan det være behov for å lage nye arbeidsplaner ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift.

Arbeidsmiljøloven åpner for at partene lokalt kan endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn hovedregelen på 14 dager. Derfor er det viktig at dere snakker sammen på forhånd og avtaler hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov, hvilke kriterier som gjelder og hvem de omfatter. Dermed kan det dere har blitt enige om iverksettes med en gang situasjonen tilsier det.

Spekter og hovedorganisasjonene understreker viktigheten av at man har gode og åpne prosesser lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

Dette gjelder selvfølgelig også andre virksomheter enn sykehus, der det kan oppstå behov for særskilte tiltak, og det er like viktig å finne gode løsninger lokalt på de utfordringene som måtte oppstå.

Partene vil understreke at overenskomstenes bestemmelser fortsatt gjelder fullt ut.

Last ned hele uttalelsen fra hovedorganisasjonene og Spekter