Vil du vite hvem kommunen din kjøper tjenester fra?

Sjekk om kommunen din kjøper tjenester som kunne vært utført av egne ansatte. (Illustrasjon) (Foto: Jan Lillehamre)

Siden 2013 har Kommunal Rapport samlet informasjon fra Kommune-Norge om hvilke bedrifter som fakturerer hver enkelt kommune. Tallene er samlet i "leverandørdatabasen", og den kan du som tillitsvalgt få tilgang til. Nå er tallene for 2018 klare.

22.10.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 29.10.2020

Tallene i leverandørdatabasen gir grunnlag for dybdeanalyser og er nyttig på flere måter. Den kan blant annet brukes til å bli kjent med økonomien, økonomistyringen i egen kommune og omfanget av private leverandører, og med det få argumenter for drift egenregi.

Lokal kunnskap er avgjørende

John-Ole Engnes, leder i Fagforbundet Sandefjord oppfordrer alle fagforeninger i forbundet til å ta en sjekk i leverandørdatabasen, en gang i året. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet Sandefjord bruker leverandørdatabasen fast. De mener at alle forbundets fagforeninger bør gjøre det samme - minst en gang i året. 

– Vi tok databasen i bruk i 2017. Det var spennende! Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord hadde slått seg sammen og regnskapene fra 2016 var tilgjengelige. Da kunne vi gå inn og se hvilke innkjøp kommunene hadde foretatt av private leverandører, forteller fagforeningsleder John-Ole Engnes.

Han understreker at uten lokalkunnskap har tallene liten verdi og det er sjanse for å trekke feil konklusjoner. De tillitsvalgte kjenner kommunen sin og hvor skoen eventuelt trykker. 

Fin oversikt

Spesialrådgiver Sidsel Schade og spesialist i kommuneøkonomi forteller at basen inneholder data over hvilke bedrifter kommunen har handla med, og hvor mye de har fakturert hver kommune. 

Spesialrådgiver Sidsel Schade tilbyr god hjelp til tillitsvalgte som ønsker informasjon fra leverandørdatabasen. (Foto: Per Flakstad)

– Det er også mulig å få informasjon om hvilket tjenesteområde kommunen har kjøpt tjenester, samt bransjeoversikter. Alle data kan settes sammen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forteller hun.

Det er Fagforbundet nasjonalt som har abonnement på leverandørdatabasen, men de deler gjerne informasjonen med fagforeninger. 

Nyttig lokalt

I Fagforbundet Sandefjord har de hatt god hjelp av spesialrådgiver Sidsel Schade. Opplæring har gjort at fagforeninga har kunnet bruke databasen enda bedre.

– Vi har hatt besøk av Sidsel Schade to ganger og det har hjulpet oss mye. Jeg mener at alle fagforeninger burde gå kommunen sin etter i sømmene. Da kan vi fange opp om kommunen har leid inn eksterne aktører for å utføre kommunale tjenester. Vi har sjekka blant annet helse og teknisk her i Sandefjord, forteller fagforeningsleder Engnes.

Foreløpig er det ikke dukket opp noe kritikkverdig i Sandefjord. Engnes er ikke fremmed for at det kan virke preventivt at kommunen vet at fagforeninga har tilgang til all informasjon.

Ekstraservice – det er Schade, det!

Er du tillitsvalgt og ønsker å få vite mer om din kommune kan du kontakte: Politikk og samfunn, Sidsel Schade (tlf. 91519477). Hun kan bistå med en egen rapport for nettopp din kommune, med tall for 2018, uttrekk av data på ønsket nivå og tolking av disse.

Tillitsvalgte kan også kontakte John-Ole Engnes (tlf. 91568734) i Fagforbundet Sandefjord, hvis dere vil vite mer om erfaringene så langt.