Flere muligheter for mangfold i lokalvalg

Kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. Ved et lokalvalg er det ikke bare norske statsborgere som kan stemme, også andre lands borgere som er registrert bosatt i Norge kan ha stemmerett.

16.07.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 29.08.2019

Sørg for at du og kollegene bruker stemmeretten

Det er nyttig å vite at stemmeretten omfatter flere enn norske statsborgere, og det er viktig at vi informerer om at kolleger og naboer har stemmerett. Fagforbundet har mange medlemmer som har en annen bakgrunn enn norsk, og som kan bidra med sin stemme i lokalsamfunnet.

  • Stemmerett har alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Viktig med informasjon på ulike språk

Fagforbundet vil at medlemmene skal stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Det er mange som ønsker at ulike trykksaker skal oversettes til mange språk. Fagforbundet har valgkampmateriell på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Er det spesielle behov kan vi ta det fra sak til sak. På de offisielle nettsidene om valget 2019 finner alle det de trenger. På valg.no finner dere informasjon om valget på alle mulige språk: Der kan en laste ned informasjon på nord-, sør- og lulesamisk, arabisk, kurmanji, litauisk, persisk/farsi, polsk, somali, sorani, tigrinja, urdu og vietnamesisk.

Våre medlemmer stemmer for anstendig arbeidsliv

Mange av Fagforbundets medlemmer har kommunen som arbeidsgiver, og blir direkte påvirket av hvilke partier som bestemmer. I kommunevalget velger de på mange måter også sjefen sin. Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer vil det samme som oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

Stemmesedlene i samsvar med kommune- og regionreformen

Ved valget i september 2019 stemmer innbyggerne på det nye kommunestyret og fylkestinget som trer i kraft noen fra 1. januar 2020.  Valget vil gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemmer til disse kandidatene. Du kan også gi en personstemme til kandidater fra andre partier om du ønsker. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra lørdag 10. august til og med fredag 6. september i hvilken som helst kommune. Kommunene bestemmer selv når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Folkeregisteradressen per 30. juni avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.