Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) omtales som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. Ordningen gjør det mulig for funksjonshemmede å selv bestemme mer over eget tjenestetilbud, slik at man lettere kan delta aktivt i samfunnet.

av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.04.2021

Kurset passer for deg som vurderer å begynne å jobbe som personlig assistent, eller nylig har begynt som personlig assistent i BPA-ordningen. Kurset kan også brukes av deg som er tillitsvalgt for medlemmer som jobber som personlig assistenter.

Kurset er gratis og tar omtrent en halvtime å gjennomføre.

Når du klikker på lenken til kurset, får du opp et felt hvor du skriver inn e-postadressen din. Kurslenken blir deretter sendt til e-postadressen du oppgir.

Ta kurset om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).