Nyheter

Veiledning av lærlinger

Det å skulle veilede en ungdom til å bli en selvstendig fagarbeider er en spennende og utfordrende oppgave. På denne siden har vi samlet informasjon vi mener kan være nyttig for deg som skal jobbe tett med en lærling.

Mandag, 15. Februar 2021

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) omtales som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. Ordningen gjør det mulig for funksjonshemmede å selv bestemme mer over eget tjenestetilbud, slik at man lettere kan delta aktivt i samfunnet.

Tirsdag, 12. Januar 2021