Til hovedinnhold

Nyheter

Etisk refleksjon

Etikk handler om hvilke verdier og holdninger du har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i praksis. I helse- og sosialtjenesten møter du mennesker som kan være i en sårbar situasjon. Hvilke holdninger og verdier bør ligge til grunn i yrkesutøvelsen? Hvordan kan man jobbe med etikk på arbeidsplassen?

Legemiddelhåndtering: Quiz

Skal du ta prøve om legemiddelhåndtering, eller har du bare lyst til å friske opp kunnskapene dine? Ta denne uformelle quizen og se om du har kontroll på det du må kunne!

Taushetsplikten

Taushetsplikten omfatter alle som jobber som helsepersonell. Som ansatt i helsetjenesten, er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler rundt taushetsplikten.

Tannstell for eldre

God oral helse/ munnhelse forutsetter godt munnstell, og det kan bety mye for allmenntilstand og livskvalitet. De som utfører tannstell på syke eldre må kjenne til utstyr og riktig teknikker slik at de eldre kan opprettholde god munnhelse.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?