SKOLERING FOR NYE OPPLÆRINGSANSVARLIGE I FAGFORENINGENE

(Foto: Astrid Isene)

Alle nye opplæringsansvarlige har fått mulighet til å være med på skolering i forhold hvilke oppgaver og ansvar som ligger til vervet.

27. mai 2020 av Astrid Isene

Det var også mulighet for de som ønsker litt oppfriskning til å melde seg på også! 

Vi har nå gjenomført tre skoleringer via Microsoft Teams. Microsoft Teams er et verktøy for enkel kommunikasjon og samhandling på tvers av grupper og enkeltpersoner som er nettbasert.

Vi syns dette har fungert bra og fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne, ca 20 tilsammen på de tre forskjellige datoene.

Skoleringen var satt til 2 timer og temaene var:

  • Presentasjon
  • Oppgaver
  • Ansvar
  • Samarbeidspartnere
  • Eventuelt

 

Datoer som skoleringen var gjenoført:

  1. mai kl. 15:00 - 17:00 
  2. mai kl. 10:00 - 12:00 
  3. mai kl. 13:00 - 15:00

Vi ser at det er fult mulig å få til en god komunikasjon selv når vi sitter foran hver vår skjerm. Vi ser hverandre og på den måten blir vi bedre kjent. Får gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i nå.

Vi har satt opp test klokke slett før hver skolering for å sikre at alle får koblet seg på - det har fungert bra!