Nyheter

Evakuer barna fra Moria nå.

31. mars vedtok styret i Fagforbundet Viken en uttalelse som krever at barna i flyktningleiren Moria på Lesvos må evakueres. Fagforbundet Viken oppfordret alle kommunene i Viken til å slutte seg til uttalelsen. Uttalelsen, med oppfordringene til kommune, ble publisert i mange av Vikens aviser. Fredag 3. april sluttet et enstemmig formannskap i Ål kommune til uttalelsen. De skal samtidig vurdere om kommunen kan ta imot flyktninger fra Lesvos.

Skolering i Fagforbundet Viken

Vi har tatt en ny vurdering av all skoleringen vi skal gjennomføre frem til sommeren i forhold til koronaviruset. På bakgrunn av de oppdaterte rådene som har kommet har vi derfor besluttet at all skolering frem til sommeren blir avlyst. De som er påmeldte til skolering vil få direkte beskjed. Vi vil lage et info.skriv til opplæringsansvarlige i fagforeningene som kommer til uka med mer informasjon om skoleringen videre.

Denne flotte og engasjerte gjengen med tillitsvalgte har nettopp fullført den grunnleggende tilllitsvalgtskoleringen vår, Fase 2. De startet opp i 2019 i Fagforbundet Østfold. Vi ønsker lykke til videre i den viktige jobben de gjør for Fagforbundet. Sammen er vi sterke!