Nyheter

Velkommen til digitalt årsmøte 28 januar 2021 kl. 18:00

Møtet gjennomføres digitalt på Teams. Frist for påmelding er 22. januar. Vedlagt ligger innkalling og en forklaring på hvordan dere kan delta. Sakspapirene blir sendt ut til alle påmeldte etter at påmeldingsfristen har gått ut. De legges også ut her.