Arrangementer

Planlagte arrangementer og turer i 2021:

 

Arrangementer/turer i 2021 er foreløpig ikke fastsatt.

 

Nærmere informasjon om arrangementene/turene legges ut fortløpene - så følg med på denne nettsiden !